STAKINGEN GRONDPERSONEEL KLM VAN DE BAAN

mainportFoto Flickr
Facebooktwitterlinkedinmail

KLM en de FNV  hebben vandaag  overeenstemming bereikt over de cao voor de grondmedewerkers. Het akkoord is onder voorbehoud van goedkeuring van de leden.

Nadat met de Unie, CNV, VHKP en de NVLT in juli al tot een afronding van de onderhandelingen was gekomen, is dat vandaag ook met FNV gelukt.

KLM is tevreden over dit bereikte resultaat. Het is in lijn met de Perform2020 doelstellingen en past binnen het kader van het KLM voorstel van half juli. De Unie, CNV, VHKP en NVLT hebben dit voorstel al aan hun achterban voorgelegd of gaan dit de komende periode doen.

Op zeer korte termijn vindt een gesprek plaats met alle 5 grondbonden om te toetsen of iedereen zich kan vinden in de nu voorliggende formuleringen van het KLM-voorstel.

Aart Slagt, Executive Vice President HR & Industrial Relations KLM toont zich ingenomen met het resultaat:

Ik ben blij dat met deze overeenstemming duidelijkheid is gekomen voor alle grondmedewerkers. In dit voorstel staat dat alle grondmedewerkers onder andere een verbeterde winstdelingsregeling krijgen met in 2016 een gegarandeerde uitkering van 1600 euro en in 2017 een gegarandeerde eenmalige uitkering van 1%. Per 2018 volgt een structurele loonsverhoging van 1%. Daarbovenop verlengt KLM de werkgelegenheidsafspraak uit de huidige cao. Het voorstel is van groot belang voor KLM en haar medewerkers en ik hoop dat we de periode van onrust achter ons kunnen laten
Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: