OUD TOPAMBTENAAR: BELEID SCHIPHOL EN LELYSTAD AIRPORT GEBASEERD OP FOUTE DATA…

Facebooktwitterlinkedinmail

SCHIPHOL – Een oud topambtenaar, die op het ministerie het nationale luchtvaartdossier beheerde, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen een flinke tik op de vingers gegeven over haar tot nu toe gevoerde beleid.


door ARNOLD BURLAGE  – EXCLUSIEF –


Ir. Henk Wolleswinkel, één van de hoogste ambtenaren op het ministerie, destijds van Verkeer en Waterstaat, vindt het “slot” op de groei van Schiphol en de aanleg van Lelystad Airport totaal fout, gebaseerd op totaal onjuiste onjuiste data.

Nu vliegtuigen beduidend schoner en stiller zijn geworden en nog worden, vergeleken met enkele decennia geleden, blijkt Schiphol fors te kunnen blijven doorgroeien en is Lelystad Airport een onnodig en kapitaalvernietiging. 

De nu alles bepalende berekeningen – en vaak niet eens metingen – werden rond 2000 geproduceerd en zijn daardoor sterk verouderd, vergeleken met de ontwikkelingen van de nieuwste vliegtuigen, waarin ook KLM fors heeft geïnvesteerd.

De luchtvaartexpert, oud directeur van de luchtvaartinspectie met een rijke ervaring, voert aan dat met komst van de stillere vliegtuigen de geluidsbeleving sterk is veranderd, mede ook als gevolg van de miljoenen verslindende geluidsisolatie, die inmiddels ook heeft plaatsgevonden.

Oud topambtenaar leest minister de les

“Een saillant aspect uit het rapport van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is dat bij eenzelfde geluidsbelasting in Nederland het percentage ernstig gehinderden tweemaal zo hoog is als het Europese gemiddelde”, voert Wolleswinkel aan.

Onderbouwing

De oud top-ambtenaar komt op basis een stevige onderbouwing, bedoeld om de minister tot andere besluiten te brengen, tot een tweetal conclusies:

1e Ook als Lelystad niet ontwikkeld wordt, worden de geluidsdoelstellingen in het Alders akkoord ruimschoots gehaald.

2e Het ontwikkelen van Lelystad heeft vrijwel geen invloed op de geluidssituatie rond Schiphol en zinkt in het niet bij het vele malen grotere effect van de vlootvernieuwing. 

De feiten die luchtvaartexpert ir. Henk Wolleswinkel liegen er niet om. Zo zal de geluidshinder steeds verder afnemen in plaats van toenemen, luidt zijn stelling. “Dat is ook verklaarbaar. Uit het concept van de Milieu Effect Rapportage (pagina 109) blijkt dat in 2004 nog 6% van de vliegtuigen een geluidsniveau hadden van meer dan 104 EPNdB. Dat is nu tot nul gereduceerd. 

Het percentage vliegtuigbewegingen met 104 EPNdB bedraagt nu nog 3% en zal verder afnemen. Het zijn juist de lawaaiige vliegtuigen die hinder geven. Bij lagere niveaus treedt gewenning op en wordt niet bewust meer waargenomen. Het maakt dan niet meer uit of er 10 of 20 vliegtuigen langskomen”. 

Het volledige artikel over de les die minister Cora van Nieuwenhuizen is gelezen, inclusief ter zake doende bijlagen:

  1. STOP ONZINNIGE OPENING VAN LELYSTAD AIRPORT
  2. Bijlage 1: Evaluatie van het Lelystad proces
  3. Brief Hans Alders Evaluatie Lelystad proces
Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: