ELBERS: HET BLAUWE LEGER MOET GAAN WINNEN IN EUROPA.

Pieter ElbersPieter Elbers / Foto KLM
Facebooktwitterlinkedinmail

KLM topman Pieter Elbers in interne column

HET BLAUWE LEGER MOET GAAN WINNEN IN EUROPA….

KLM president Pieter Elbers legt in een persoonlijke column voor KLM medewerkers uit dat hij vast blijft houden aan zijn credo Veranderen, Meedoen, Winnen. Zo moet KLM de meest klantgerichte, innovatieve en efficiënte luchtvaartmaatschappij van Europa te worden, houdt hij zijn Blauwe Leger voor. 

De KLM wil snelheid bij het realiseren van de maatschappij als High Performance Organisatie. De KLM Ondernemingsraad staat positief tegenover het streven naar dat doel en gaat ook positief advies uitbrengen voor de eerste vier van de ingediende adviesaanvragen, die betreffen Flight Operations, Inflight Services, Customer Experience en Communicatie. 

De KLM topman meent dat snelheid is geboden om ook snel duidelijkheid te scheppen over volgende stappen.  Al vanaf 2 mei starten start een TransitieCentrum, waar KLM-ers begeleid zullen worden van werk naar werk, zowel intern als extern. Dit is zowel voor KLM-collega’s als KLM-organisatie een soort van nieuw begin, schrijft Pieter Elbers. 

Lees hier zijn complete column voor het KLM personeel:


NEW BEGINNINGS

Afgelopen jaar is veel gecommuniceerd over de noodzaak om te veranderen naar een klantgerichte, moderne en empowered organisatie met minder hiërarchische lagen. De werknaam hiervoor is een High Performance Organization. Ik ben dan ook zeer verheugd dat we eind vorige week van de KLM Ondernemingsraad hebben vernomen dat zij positief advies zullen uitbrengen op vier van de ingediende ad- viesaanvragen over de ontwerpen van de High Performance Organization. Voor Flight Operations, Inflight Services, Customer Experience en Communicatie wordt een positief advies geformuleerd, waarbij we nog in afwachting zijn van de condities.

De uitwerking van deze condities zal voortvarend ter hand worden genomen, zodat – na bevestiging van de OR – in deze afdelingen zo spoedig mogelijk overgegaan kan worden tot implementatie. Een snelle implementatie is in het belang van alle partijen omdat het duidelijkheid schept en een basis is om volgende stappen te zet- ten. Binnen de afdelingen wordt uiteraard uitvoerig gecommuniceerd over hoe het implementatietraject er exact uit zal zien.

Voor HR en KLC is nog geen advies uitgebracht maar dit wordt op korte termijn verwacht. Op 9 mei wordt vervolgens gestart met de zogenaamde ‘pressure cooker’ sessies voor de ingediende adviesaanvragen van onder andere E&M, Cargo, Finance en Ground Services en hopelijk ook spoedig met de andere voorliggende adviesaan- vragen.

Ik wil hierbij graag nogmaals mijn waardering uitspreken voor de kritische doch constructieve wijze waarop de OR en de lokale medezeggenschap de HPO advies- aanvragen – met oog voor het belang van zowel medewerker als organisatie – be- handelt.

Vanaf 2 mei starten we met het TransitieCentrum, waar mensen begeleid zullen worden van werk naar werk, zowel intern als extern. Dit is zowel voor KLM-collega’s als KLM-organisatie een soort van nieuw begin.

Daarnaast zijn er ook ‘new beginnings’ op het cao-vlak. Vandaag vindt de aftrap plaats van de onderhandelingen over de nieuwe Grond-cao waarbij ik vanochtend heb toegelicht wat de context is waarbinnen dit cao-overleg plaatsvindt.

De huidige Grond-cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016. De inhoud van deze cao heeft, net als die van Cockpit en Cabine, bijgedragen aan onze eerste stappen naar herstel in 2015. Dit is iets waar we met elkaar trots op mogen zijn.

We zijn er echter nog niet. In de A4 sessies in november 2014 heb ik ons plan ge- presenteerd onder het credo Veranderen, Meedoen en Winnen. Daarbij hebben we ook onze ambitie neergezet om de meest klantgerichte, innovatieve en efficiënte luchtvaartmaatschappij van Europa te worden. Daarbij zijn er twee keuzes ge- schetst. Of we stappen in op de spiraal naar boven (combinatie van kosten bespa- ren en investeren); of we komen in een vicieuze cirkel naar beneden terecht van krimp, minder investeringen en uiteindelijk verlies aan werkgelegenheid. Wij heb- ben toen gekozen voor de positieve spiraal en daarmee om te gaan winnen. Daar horen ambitieuze targets bij en die staan nog steeds.

Vanaf het begin is aangegeven dat we aan de ene kant kosten gaan reduceren en aan de andere kant meer gaan investeren in onder andere onze klanten (maar ook bijvoorbeeld in personeel, equipment en IT). Op beide fronten zijn we volop bezig, zoals u ook in de afgelopen CEO-columns hebt kunnen lezen. In die van 5 april heb ik een uitgebreide update gegeven over de voortgang van ons KLM Flight Plan. Kortom, ons plan is vertaald in concrete acties en die zijn we nu aan het uitvoeren. Ik voel de verandering, het enthousiasme en de veranderbereidheid in onze organi- satie en daar ben ik erg blij mee. Daarmee is er ook brede steun voor het uitvoeren van het plan dat we in november 2014 hebben gecommuniceerd en nu met goede voortgang aan het implementeren zijn.

KLM wil de komende jaren blijven groeien. Productiviteitsverhogingen conform het target van 4 procent per jaar zijn hiermee onze ‘license for growth’, en betekenen op veel plaatsen bestendiging van de werkgelegenheid. Maar dit geldt ook anders- om. Groei staat gelijk aan banen. Daarmee hebben wij zelf invloed op onze toe- komst. We hebben in 2015 een eerste stap naar herstel gezet, waardoor we dit jaar (2016) kunnen groeien en investeren. Maar met die eerste stap zijn we er nog niet. Zoals ik ook tijdens de medewerkerssessies van november 2015 heb gezegd, moe- ten we snelheid maken in het uitvoeren van onze plannen. In het cao-overleg heb ik vanochtend een beroep gedaan op de bonden om de volgende stap te zetten in het samen nemen van verantwoordelijkheid voor een gezonde toekomst van KLM.

Natuurlijk hoor ik ook zorgen in onze organisatie. De zorg over de gelijkmatige ver- deling over de verschillende domeinen, de zorg of we alleen de arbeidskosten aan- pakken en de zorg over de cao-voortgang bij de Franse collega’s. Daarnaast zijn er de afgelopen weken verzoeken binnengekomen om wat meer inzicht te geven in de plannen die we nu aan het uitvoeren zijn rondom HPO als ook de aankomende cao- onderhandelingen. Om aan deze wensen tegemoet te komen wordt er binnenkort een nieuwe webcast gepland.

Graag tot een volgende keer,

PIETER

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: