RADIOSTILTE TUSSEN NEDERLANDSE EN FRANSE PILOTEN

vnv logovnv logo
Facebooktwitterlinkedinmail

SCHIPHOL. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers maakt zich grote zorgen over de stakingsdrift onder de collega’s van Air France. Er is zelfs sprake van het totaal ontbreken van contact. De radiostilte blijkt uit een gisteravond verspreid speciaal bulletin, dat als volgt luidt:

VNV | 09/06/2016

Staking in Parijs op handen

Veel leden uiten de laatste dagen hun zorgen over de Franse acties. Het gemak waarmee de vakbonden in Frankrijk en nu ook weer de vliegervakbonden van de Air France het stakingswapen ter hand nemen leidt tot veel zorg en irritatie. Ook de eis tot het verschuiven van productie van KLM naar AF stuit op weerstand en onbegrip. Nu de laatste poging om in overleg tot een oplossing te komen mislukt is, lijkt een staking van de Franse vliegers onvermijdelijk. Het bestuur deelt het onbegrip van haar leden. Zowel het moment van de acties, als de inhoud die er aan ten grondslag ligt zorgen hiervoor.

Natuurlijk is de Franse bedrijfs- en overleg cultuur anders dan de onze. Onderhandelingen gaan daar vaker gepaard met conflict en het Hollandse ‘polderen’ is hen vreemd. En ja, op het gebied van de productieafspraken rondom ASK’s (Available Seat Kilometers) lopen de Fransen iets achter op de Nederlanders wanneer de bestaande afspraken naast de actualiteit wordt gelegd. Ongeveer 1,5%-punt. Maar dat betreft bij lange na geen 21 ICA-toestellen, zoals de Fransen in media beweren. Aan de wens tot groei liggen mede andere zaken ten grondslag. Vanzelfsprekend de carrière ontwikkeling. Maar ook vindt veel te weinig verjonging plaats om de pensioenen te kunnen financieren. Meer vliegtuigen betekent meer aanwas van jong personeel en betaalbaarheid van het pensioensysteem.

De afspraak voor een vaste productieverhouding met bandbreedte is gemaakt om zekerheid te hebben dat er geen productie weglekt naar de goedkopere kant. Als zoiets is afgesproken dien je je er ook aan te houden. Zo vindt ook de VNV. Maar er is wel een bedrijfseconomische basis nodig voor productie-uitbreiding. Bij een goede relatie tussen de beide vakbonden neem je dit thema ter hand en wordt uitgebreid gewerkt aan mogelijke oplossingen om afspraken gestand te doen of om daar weer naar toe te kunnen groeien. Maar aan deze relatie schort het ook. Er is geen informatie uitwisseling, geen overleg en SNPL AF Alpa acteert op eigen houtje op een thema wat vier partijen aangaat: AF, KLM, SNPL AF Alpa en de VNV.

De VNV is bereid om om tafel te gaan met alle betrokken partijen na het aantreden van de nieuwe CEO. Dan moet duidelijk worden wat het probleem is, hoe lang dat voortduurt en dat het reëel is daar het bedrijfseconomische argument aan toe te voegen wat in de KLM vlieger cao wel degelijk is opgenomen. Dan zal die balans er wat de VNV betreft ook in moeten komen. Helder moet zijn dat de VNV niet tegen groei is voor onze Franse collega’s. Gezamenlijke evenwichtige groei is altijd het uitgangspunt geweest van de onderlinge afspraken.

Een dergelijk proces vergt tijd en vertrouwen. Als dit SNPL AF Alpa bestuur die tijd echter niet wenst te nemen en op macht hun punten willen doordrukken met mogelijk schadelijke effecten voor KLM en haar personeel wordt een dergelijk gesprek steeds onmogelijker. Aan de andere kant zijn er nog meer thema’s die de Franse collega’s in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Enkele daarvan zijn een staking zeker niet waard en daar zou juist het management gas moeten terugnemen om dit conflict te beteugelen.

De VNV keurt de staking in het hier en nu af omdat nog lang niet alle wegen tot een oplossing verkend zijn in onze optiek. De staking lijkt echter door te gaan. Het is dan de vraag welk percentage van de vliegers zal participeren en wat de werkelijke duur van de staking zal zijn. Een lage participatie zal het bedrijf sterken in de gedachte om dit conflict te winnen. Daarin schuilt een groot risico want de participatiegraad kan zo omhoog schieten bij verkeerde of uitdagende communicatie. Andersom zal SNPL AF Alpa zich gesterkt voelen bij een hoge participatiegraad. Voor aanstaande zaterdag ligt deze op rond de 30%. Dat lijkt niet veel maar de VNV houdt haar hart vast voor het vervolg. De vlam kan zomaar in de pan slaan. De VNV houdt u op de hoogte en deelt met u uw zorgen.
Met vriendelijke groet,

Steven Verhagen
president

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: