COLUMN: JOS DE VOGELVERSCHRIKKER

VogelverschrikkerFoto Flickr
Facebooktwitterlinkedinmail

 

De roep om een parlementaire enquete naar de schandalen die de reputatie van Schiphol verkwanselen, wordt binnen en buiten de luchtvaartsector steeds luider. 

 


DOOR ARNOLD BURLAGE


Maar staatssecretaris Sharon Dijksma (luchtvaart), die aanvankelijk werd geprezen omdat zij de zaken kordaat aanpakt, liet het na de jongste ellende – de lange rijen, wachttijden en chaos op de luchthaven, bij het laten opdraven voor een kopje thee met Schiphol topman Jos Nijhuis en KLM-president directeur Pieter Elbers, die niet toevallig enkele dagen tevoren een miljoenen schade meldde als gevolg van het op onze nationale luchthaven (vooral niet) gevoerde beleid.

Onschuldig

Hoe onschuldig kan ons Vrouwtje van Schiphol, Sharon Dijksma zijn. “Schiphol heeft een goede infrastructuur en
klanten maken graag gebruik van Schiphol vanwege de efficiency, niveau van dienstverlening en concurrerend kostenniveau”, zei ze, blijkbaar onwetend van de actuele dreigingen…

De Schiphol directeur beloofde na afloop van het gesprek bij de staatssecretaris alles te zullen doen om chaos te voorkomen. Vraag: waarom nu pas en niet de afgelopen jaren na herhaalde brandbrieven van KLM een andere vliegmaatschappijen die met hun passagiers de tol betalen? De Sloper van Schiphol, zoals Jos Nijhuis steeds meer met recht èn reden wordt genoemd, lapte het allemaal aan zijn laars. En de staatssecretaris, die geen politieke ellende wil, slikt tot ieders verbazing zijn praatjes.

Het gezicht van KLM-topman Pieter Elbers stond overigens op zwaar onweer, toen hij na afloop van het teleurstellende gesprek de media te woord stond. Op de achtergrond keek Jos Nijhuis als een vogelverschrikker toe. Waarom kan deze vandaal, die niet alleen op Schiphol maar ook nationaal en internationaal zoveel financiële en reputatieschade aanricht, doorgaan. Waarom komt hij weg met een gesprek. En waarom moeten er eigenlijk nog gesprekken volgen, bijvoorbeeld met de KLM, die aankondigde dat de rekening van de miljoenenschade op het bordje van Schiphol wordt gedeponeerd. Wie neemt in de politieke arena genoegen met dat feitelijke “we zullen die schade nog wel eens bekijken …”.

Oorverdovend stil

Trouwens waarom zijn al die luchtvaartmaatschappijen op Schiphol zo oorverdovend stil? Is het omdat ze door de Schiphol top de afgelopen 10 jaar zijn besprenkeld niet zo’n 43 miljoen euro. Een ferm bedrag, bedoeld als toelage in de marketing kosten, advertenties om zo passagiers te werven, o.a. ten nadele van de KLM. Alles voor een bonus op die groei met uiteindelijk een jaarinkomen van zo’n 900.000 euro. Maar binnen is binnen…!

Nog vreemder is het dat los van de ongekende chaos op de luchthaven na het gesprek op haar ministerie door de PvdA staatssecretaris andere minstens even grote ellende onbenoemd werd gelaten. De taxi-ellende, bijvoorbeeld, de ronselaars, die nog steeds vrijwel ongestoord hun gang kunnen gaan en duizenden passagiers in de val lokken als onaangename kennismaking met ons land. Of de telkens terugkerende ellende van de vele en aanhoudende storingen in de spoortunnels. Is dat wellicht een gevolg omdat op de bouw werd bezuinigd en inferieure beveiligingssystemen werden aangelegd.

Heus, als het Schiphol schandaal zich niet meer voor een parlementaire enquête leent, wat dan nog wel. Wat bijvoorbeeld nog te denken van het door KPMG vastgestelde feit dat de luchthavendirectie bouwwerken 30% te duur liet uitvoeren? Is na die beschuldiging weleens onderzoek gedaan?

Kopje thee

En waarom werd na dat kopje thee bij de staatssecretaris ook niet vastgesteld dat de overdreven drukte op Schiphol deels wordt veroorzaakt door een ongeplande groei, omdat de “boekhouder” Jos Nijhuis het afgesproken selectiviteit-beleid – prioriteit voor netwerkmaatschappijen, gedoseerde toelating van prijsvechters – compleet werd losgelaten. Zo konden als oorzaak voor de sterke groei merendeels pretmaatschappijen op Schiphol neerstrijken met als gevolg het bordje “Schiphol Vol”. Zo werd Lelystad Airport zogenaamd een “must” en kon ook aan dat prestigeobject in de polder worden begonnen.

En waarom laat de niet door enige kennis van luchtvaartzaken gehinderde Raad van Commissarissen zich tot nu toe compleet onbetuigd. Waarom kwam ook de leegloop van het management, dat het schrikbewind van de president-directeur zat was, niet nadrukkelijk aan de orde. Uiteindelijk heeft dat als gevolgd dat de grote problemen nu moeten worden opgelost door merendeels compleet onervaren mensen. Misschien is dat nu juist wel de oorzaak, dat de topman ongehinderd zoveel schade kan aanrichten. Zijn vertrek lijkt daarom nog de enige redding…

Bok

In dat gunstige geval hoeft de Sloper van Schiphol zich niet langer meer af te vragen of mijn af en toe wat scherpe columns soms geschreven of betaald worden door directieleden van de KLM. Ook hoeven hij en zijn vazallen niet langer meer te proberen om via sluipwegen columns van een gewaardeerde luchtvaartsite te houden omdat anders uitnodigingen en advertenties in gevaar komen.

Na zijn vertrek kan de accountant Jos Nijhuis naar zijn dan hopelijk in Zuid Afrika gevonden huis reizen om daar dan misschien alsnog af en toe eens een bok te schieten…

Wat Schiphol betreft is met de hoogste urgentie een een Deltaplan nodig voor onze nationale luchtvaartsector, zoals enkele jaren geleden al is voorgesteld door KLM topman Pieter Elbers. Maar ook dat plan werd toen geblokkeerd door Schiphol directie, als kort tevoren ook al gebeurde met het idee voor een Luchtvaarttafel onder de  vlag van de ondernemersorganisatie VNO NCW, bedoeld om de samenwerking binnen de luchtvaartsector te bevorderen en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. “Geen behoeft aan weer een overleg”, was toen de afhoudende reactie van de alleenheerser op Schiphol.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: