KLM’s PAARD VAN TROJE

trojan
Facebooktwitterlinkedinmail

SCHIPHOL.De crisis rond de pensioenen van de KLM bereikt langzamerhand het kookpunt. De Nieuwsflits die de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) gisteravond aan de aangesloten vliegers heeftvgestuurd heeft alles van de opmaat naar actie, die de KLM op een schadepost van miljoenen kan komen te staan.

Hieronder de letterlijk tekst van het speciale “actiebulletin”:

“In de Newsapp licht KLM toe waarom de rechtszaak tegen haar eigen Ondernemingsraad (OR) en de VNV noodzakelijk was; om tegen de wil van haar vliegers een fall-back scenario via de rechter af te dwingen waar volgens KLM’s eigen woorden niemand op zit te wachten. Begrijpt u het nog?

De ware reden achter het fall-back scenario

De KLM directie, al dan niet in opdracht van de RvC, heeft een ultiem doel: de personeelskosten van haar personeel verlagen. Meer populistisch heet dat bezuinigen. Specifiek voor pensioenen wil de directie daar bovenop de risico’s naar de deelnemers overdragen, en wel gratis! Hoe ga je dit bewerkstelligen bij een groep werknemers die al ruimschoots aan de bezuinigingsdoelstellingen tot 2018 hebben voldaan?

KLM dacht dat te doen met een dreigend bijstortspook van 600 miljoen euro om legitiem de pensioenregeling met de VNV en de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds op te zeggen. Zelfs de kort geding rechter vond deze fictieve dreiging een zwaarwegende reden.

Elk jaar, na 1 december wordt door het pensioenfonds een definitieve rekening opgemaakt. Dat is ook de reden dat KLM per 1 december a.s. heeft opgezegd. Omdat ook het pensioenfondsbestuur de opzegging niet legitiem acht, gaat zij na 1 december door met de uitvoering van de pensioenregeling. Met nog een paar dagen te gaan heeft het pensioenfonds middels een memo het nagenoeg zekere bijstortbedrag alvast wereldkundig gemaakt, 95 miljoen euro. En dat is tegen het licht van weer oplopende rentes en herstel voor onze ‘gezonde’ maatschappij een verantwoorde investering in haar vliegers. Hiervoor is dan ook geen fall-back scenario nodig.

Fall-back is een afdreigscenario

KLM heeft tijdens de recente overleggen ook aangeboden dit bedrag te willen betalen, maar dan moeten de vliegers wel instemmen met een nieuwe, fors verslechterde, pensioenregeling waarin een grote bezuiniging voor KLM in zit, met een premieverlaging en risico-overdracht naar de vlieger. Als de vliegers hier niet vrijwillig in mee gaan, dan dwingt KLM het af met een nieuwe uitvoeringsoverkomst bij een andere pensioenuitvoerder. Voor dit doel heeft KLM speciaal een 2e pensioenfonds opgericht. U begrijpt dat in het nieuwe pensioenfondsbestuur geen afgevaardigden namens de VNV komen. Dus voor de vliegers is geen enkele directe controle en toezicht op de individuele en collectieve belangen. Sterker nog, de VNV is geheel buiten de oprichting van het nieuwe pensioenfonds gehouden. Er komt een zogenaamd ‘onafhankelijk’ door KLM benoemd bestuur waarvan de namen van bestuurders niet eens bekend zijn bij de VNV. Het is klip en klaar welke opdracht deze bestuurders van KLM meekrijgen: het moet en zal (op termijn) goedkoper! Vrijdag tijdens de rechtszaak werd zelfs bekend dat de Raad van Toezicht nog niet eens gevuld is en er nog geen uitvoeringsovereenkomst is getekend, wat de wenkbrauwen van de rechter deed fronsen.

Waarom langs de OR en waarom weerstand bij de OR?

Als de KLM-directie de VNV buitenspel wil zetten, moet men wel langs het loket OR. Maar de OR heeft zwaarwegende argumenten om de instemmingsaanvraag niet in behandeling te willen nemen, nog los van het voor het blok zetten. Het onderwerp pensioen is al in de vlieger-cao geborgd en daardoor moet KLM het met de VNV regelen. Bovendien is het fall-back scenario geen voorgenomen besluit, maar een definitief besluit. KLM is al bezig het 2e pensioenfonds op te richten. M.a.w. de OR werd gevraagd om in zeer korte tijd een akkoord te geven als een stempelloket.

Waarom de weerstand bij de VNV?

Er is weerstand omdat KLM de VNV buitenspel en de OR onder druk zet in te stemmen met een nieuwe uitvoeringsovereenkomst bij een 2e pensioenfonds zonder afgevaardigden namens de VNV in het bestuur. Hiermee creëert de directie wantrouwen en onrust die niet in het bedrijfsbelang lijken. Waarom zou je een fall-back scenario uitvoeren waarvan de oprichting veel geld kost en waar veel extra geld in moet worden gestort om weer een buffer te creëren? Blijkbaar ziet KLM hier veel voordeel in en probeerde daarom vrijdag bij de rechter alsnog snel een goedkeuringsstempel te krijgen. Als KLM’s eis wordt toegewezen krijgt KLM toestemming om zelf een nieuwe uitvoeringsovereenkomst vast te stellen (waarin ‘de manier waarop de premie wordt vastgesteld’ eenzijdig door KLM mag worden aangepast) en door een nieuw ondernemingspensioenfonds uit te laten voeren. Maar zelfs als de rechters KLM woensdag 30 november a.s. toestemming zouden verlenen, kent de nieuwe uitvoeringsovereenkomst en het nieuwe pensioenfonds geen instemming van werknemers/vliegers, VNV of OR en is het in strijd met ons arbeidscontract, de cao. Het is daarmee illegaal en wij roepen KLM nogmaals op hiermee op te houden. Er is geen nieuw fonds nodig en de vliegers zitten daar niet op te wachten!

Waarom is de nieuwe uitvoeringsovereenkomst en een nieuw pensioenfonds ‘illegaal’?

KLM wijzigt eenzijdig punten uit de pensioenregeling. Zoals premie en de overschotten & tekorten regeling die is aangepast naar een door KLM gekozen systematiek.
Wie onze pensioenuitvoerder is, is vastgelegd in de cao en pensioenprotocol 2015. De cao loopt tot 1 januari 2018. Tot die tijd kan en mag KLM niet eenzijdig de uitvoering van bruto en netto pensioen wijzigen. De cao gaat onder meer over loon, en pensioen is simpelweg ‘uitgesteld loon’ en voor jong tot oud van belang.
Het gekozen bestuursmodel wordt door KLM eenzijdig opgelegd. Dat mag niet conform de pensioenwet. Straks wordt ons geld door 3 tot op heden onbekende bestuurders beheerd. En waarom? We hebben gekwalificeerde bestuurders voor handen. Als er al een nieuw fonds moet komen, dan met onze ervaren bestuurders en het huidige bestuursmodel.
Is er een nieuw pensioenfonds nodig?

Neen! In diverse berichten aan de vliegers met informatie over pensioenen noemt KLM dat het geen andere keuze heeft dan een nieuw pensioenfonds. Dat fonds acht KLM noodzakelijk, maar is het niet. Er zijn andere, veel verstandigere en goedkopere opties. Er kan in overleg voor het bijstortbedrag een alternatieve oplossing worden afgesproken. Daarover is uitgebreid onderhandeld, van juridische oplossingen tot aan een aanpassing in de pensioenregeling. Maar een deal blijkt lastig te bereiken omdat KLM dan haar wens de gehele regeling gratis te de-risken, bezuiniging dus, misloopt. Daarom heeft KLM namelijk opgezegd, om onder die druk het overhevelen van risico’s in de pensioenregeling kracht bij te zetten. Enkel een oplossing zoeken voor de indexatie/bijstorting is voor KLM niet bespreekbaar en dat maakt een akkoord erg moeilijk bereikbaar.

Zelfs zonder nieuw akkoord is een nieuw fonds onnodig, omdat KLM de opzeggingen simpelweg kan intrekken. Dan gaan we verder op oude voet. Het indexatiebesluit wordt dan door het huidige pensioenfonds in december genomen. Dat zal naar huidige verwachting een bijstorting kunnen betekenen van rond de €95 miljoen. Het staat KLM vrij dat besluit en dat bedrag aan te vechten. Dan is de discussie beperkt tot de kern van de zaak en zijn een nieuwe uitvoeringsovereenkomst en 2e pensioenfonds en verdere (juridische) procedures overbodig.

Met zoveel mogelijke alternatieve oplossingen en uitgestoken handen gaat KLM voor een scenario dat wordt gecamoufleerd onder de naam ‘fall-back scenario’ maar wil men eigenlijk dit scenario doordrukken. En dat gaat ver; door onwaarheden in de rechtszaal te verspreiden, bewust verkeerde beeldvorming in stand te houden, voor te wenden alsof het bedrijf op omvallen staat en ga zo maar door. Hiermee lijkt de uitwijk wel degelijk de bestemming en wordt op een handige manier een tweetrapsraket gebouwd om van onze pensioenregeling af te komen.

De werkelijke reden onthuld

KLM richt dus buiten haar werknemers een nieuw pensioenfonds op om daar vanaf 1 december een slechter pensioen voor de vliegers op te gaan bouwen. Een nieuw pensioenfonds oprichten en buffers aanleggen kost veel geld. Dat weet KLM en dat is ingecalculeerd bij het ‘business plan opzeggen’. Ook de aanstaande forse schadeclaim van het pensioenfonds over de nog betalen rekening voor 2016 en de afboeking van vele honderden miljoenen van het eigen vermogen als gevolg van het dan afgesloten fonds hoort kennelijk, maar onbegrijpelijk, bij dit ‘business plan’. De conclusie moet zijn dat de oprichtingskosten van een 2e pensioenfonds, het aanbrengen van buffers en juridisch gevecht over legitimiteit van de opzegging door de VNV en pensioenfonds aantrekkelijker zijn dan de som van een mogelijke bijstorting, afscheid nemen van de overschotten uit het huidige pensioenfonds en toekomstige premies. Begrijpt u het nog?

Actie!

Een nieuwe uitvoeringsovereenkomst onderbrengen bij een nieuw pensioenfonds zonder overleg met de VNV is illegaal en wij roepen KLM nogmaals op hiermee op te houden. Er is geen nieuw pensioenfonds nodig en de vliegers zitten daar niet op te wachten! Het VNV-bestuur roept u op om bij de KLM-directie aan te geven dat u uw pensioen wilt blijven opbouwen in het huidige Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM”.


 

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: