PILOTENVAKBOND VNV: TIJD VOOR ACTIE EN EEN BRIEF AAN KLM DIRECTIE

vnv logovnv logo
Facebooktwitterlinkedinmail

SCHIPHOL – De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft het piloten-corpsvan de KLM het eerste signaal gegeven voor actie. De vliegers worden verder opgeroepen in een brief bij de directie de garantie van hun pensioen af te dwingen. “Tijd voor actie: stel uw pensioenopbouw in huidig KLM-fonds zeker!”, aldus de VNV een speciaal bulletin aan de leden


door Arnold Burlage


De brief die vliegers aan de directie sturen staat aan het slot van dit bericht. De zogenaamde Nieuwsflits luidt integraal als volgt: “Met een bericht aan de KLM-directie kunt u op eenvoudige en heldere wijze duidelijk maken uw pensioen in het huidige fonds te willen blijven opbouwen, ook na 1 december. Inmiddels hebben al ruim 1.250 collega’s dit aangegeven. Het is volgens ons verstandig dat iedere vlieger zelf zijn positie kenbaar maakt en dat is mogelijk via bijgaande link: https://www.vnv.nl/eis-pensioenfonds-klm

Een nieuwe uitvoeringsovereenkomst onderbrengen bij een nieuw pensioenfonds, zonder overleg met de VNV, is illegaal en wij roepen KLM nogmaals op hiermee op te houden. Het ‘fall-back’ van KLM biedt geen zekerheid, maar is een oneigenlijk dreigmiddel om pensioenbezuinigingen erdoor te drukken. Er is geen nieuw pensioenfonds nodig en de vliegers zitten daar niet op te wachten!

Een nieuw fonds is niet nodig
KLM kan per direct terecht bij het huidige fonds. Dan heeft ze nu wellicht niet haar wensen rondom het overdragen van risico en verlagen van de kosten geregeld, maar daarmee voorkomt de KLM-directie wel een onzekere tijd vol juridische procedures en acties en voortdurende slechte relatie met haar vliegers.
Een nieuw fonds kan niet
Wij hebben vanuit onze cao recht op pensioenopbouw in het huidige pensioenfonds. U, of uw vertegenwoordiger de VNV of OR, heeft niet ingestemd met een dergelijke overgang naar een nieuw fonds. KLM gaat ervan uit dat vliegers de cao naleven, en dat verwachten de leden ook van de directie.
Een nieuw fonds is ‘illegaal’
Tot op heden heeft geen enkele vlieger informatie over en van dit fonds ontvangen. In dit nieuwe fonds is er geen enkele invloed vanuit de deelnemers/vliegers geregeld. En worden door KLM eenzijdig aanpassingen gedaan in de premie en overschotten- en tekortenregeling. Daarnaast heeft KLM drie marionetten in het pensioenfondsbestuur gezet zonder daar ook bestuurders vanuit vliegers en gepensioneerden toe te voegen zoals in het huidige pensioenfondsbestuur. Dat kan en mag niet volgens de pensioenwet en zal als dat doorgaat alleen maar tot meer juridisch getouwtrek leiden.
De VNV zal u de komende periode zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden van de pensioenontwikkelingen. U kunt hiervoor ook naar de infosessie komen op 30 november aanstaande om 13.00 uur in ons kantoor in Badhoevedorp. Waar nodig zullen wij meer sessies inplannen”.

De concept brief  die de verontruste vliegers alleen nog hoeven te ondertekenen, luidt:

Geachte Directie,

KLM heeft aangegeven per 1 december aanstaande mijn pensioen op te laten bouwen bij een ander, nieuw opgericht pensioenfonds. Ik heb over en van dit fonds geen informatie ontvangen. Van de VNV verneem ik dat er geen enkele invloed vanuit de deelnemers/vliegers is ingeregeld. En ik verneem dat er elementen aan de pensioenregeling bij de overgang naar dit nieuwe fonds eenzijdig door KLM zijn gewijzigd. Dit is voor mij een onbegrijpelijke en onacceptabele gang van zaken.

Middels deze brief wil ik daarom het volgende aangeven. Mijn deelname aan de Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM (het Pensioenfonds, zie art. 1.14 cao) is in de cao geregeld en verankerd. Dit kan geen ander fonds zijn dan het huidige Pensioenfonds. Tevens heb ik, of mijn vertegenwoordiger de VNV, niet ingestemd met een dergelijke overgang. U gaat er vanuit dat ik de cao naleef, andersom geldt dat ook. Daarom draag ik KLM hierbij op mijn deelnemerschap van het Pensioenfonds ook na 30 november 2016 voort te zetten. KLM dient mijn pensioenopbouw bij het Pensioenfonds voort te zetten en de daarvoor benodigde premies aan het Pensioenfonds af te blijven dragen.

Tenslotte spreek ik de hoop uit dat de situatie rondom pensioenen opgelost wordt en de relatie tussen KLM management en haar werknemers verbetert. Vertrouwen in elkaar is nodig om de slag met de concurrentie te winnen. Dat betekent dat we afspraken dienen te respecteren en in overleg met oog voor ieders belangen en hart voor onze KLM tot aanpassingen komen wanneer die noodzakelijk zijn.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met hartelijke groet,

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: