KLM DIRECTIE NEGEERT WETTELIJKE VERPLICHTING

De vertrouwensbreuk inbeeldDe vertrouwensbreuk in beeld.
Facebooktwitterlinkedinmail

SCHIPHOL –  De pilotenvakbond VNV heeft in een verklaring de KLM directie ervan beschuldigd dat in het pensioenconflict wettelijke verplichtingen aan de laars worden gelapt.

Het speciale bulletin, bestemd voor de leden, dat werd verspreid, luidt integraal als volgt:

Op dit moment bestaat er een vacuüm rondom risicodekkingen en pensioenopbouw voor de KLM-vliegers. Ondanks dat KLM anders doet geloven, blijft KLM ernstig in gebreke want er is geen uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds ter uitvoering van de pensioenregeling. Dit is tegen de wet (zie artikel 23 Pensioenwet, onderbrengingsplicht werkgever) en de VNV heeft hierover haar beklag gedaan bij KLM.

Vertrouwen

Vertrouwen in directie op het spel
De werkgever is na de uitspraak van de rechter van afgelopen woensdag van een koude kermis thuisgekomen. Het nieuwe pensioenfondstrucje bleek niet te werken op de dag dat de door hun zelf opgezegde uitvoeringsovereenkomst afliep. KLM betwist de uitspraak van de rechter overigens nog wel dus een hoger beroep is niet uitgesloten, hoe onzinnig ook. In de cao is onmiskenbaar vastgelegd dat de vliegers deelnemers zijn van het Pensioenfonds volgens de kantonrechters. De rechters oordeelden dat niet alleen de bewoordingen van artikel 1.14 van de cao helder zijn, ook artikel 10.9 van de cao is niet voor andere uitleg vatbaar, aldus de rechters. KLM mag hieruit afleiden dat zij niet de minste twijfel hebben gehad toen zij het standpunt van KLM, dat de cao-bepalingen slechts ‘van beschrijvende aard’ zouden zijn, van tafel veegden. Dat KLM desondanks aangeeft dat zij “de uitspraak niet onderschrijft”, kunnen wij helaas niet anders interpreteren dan dat KLM blijft ontkennen dat de vliegers rechten kunnen ontlenen aan de cao, in de zin dat zij deelnemers zijn van het Pensioenfonds en dat uit de cao blijkt dat de rechten en plichten die daarmee voor KLM en de vliegers samenhangen in de statuten en het reglement van het Pensioenfonds zijn geregeld. Als KLM zich op voornoemd onzinnig standpunt blijft stellen, dan moet zij zich realiseren dat er bij de vliegers geen vertrouwen in de directie van KLM meer kan zijn. Dat is een logisch gevolg van het ontkennen van de werkelijkheid en van het ontkennen van overduidelijke afspraken.

Cao en vliegers geschoffeerd

De VNV en de vliegers voelen zich geschoffeerd door de handelwijze van KLM. Wij vrezen verdere escalatie. Dit zou te betreuren zijn, maar KLM draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid als zij zelfs na een kraakheldere rechterlijke uitspraak de cao als kladpapiertje behandelt. Natuurlijk kan KLM hoger beroep instellen van de beschikking van de kantonrechters, maar het is evident dat dit kansloos is. Zonde van de energie, de tijd en al het geld. In onze optiek zou de directie, die voortdurend hamert op efficiency en kostenbesparingen, met het instellen van een hoger beroep KLM slechts financieel benadelen.

Pensioenen

Wat is nu de status van onze pensioenen?
Voor wat betreft de risicodekkingen van het nabestaanden- en wezenpensioen en invaliditeitspensioen heeft het pensioenfondsbestuur wel de verantwoordelijkheid op zich genomen om niemand tussen wal en schip te laten vallen. Maar wel met tegenzin aangezien dit nergens contractueel is vastgelegd. Let wel, dat dit is geregeld hebt u dus uitsluitend aan het Pensioenfonds te danken en niet aan KLM, die een op haar rustende wettelijke verplichting negeert. Rondom de opbouw van het ouderdomspensioen is het eenvoudig. Er is nu geen uitvoeringsovereenkomst, dus KLM kan wel premie storten maar op basis van welk contract? KLM is wel verplicht om ter uitvoering een uitvoeringsovereenkomst met ons pensioenfonds te hebben en blijft hier dus ernstig in gebreke. Zij komt hier dus een wettelijke verplichting niet na. Als KLM dit niet per omgaande oplost, ziet de VNV zich helaas genoodzaakt de Raad van Commissarissen van deze ernstige tekortkoming op de hoogte te stellen.

Optie voor directie

KLM kan doorgaan op de door haar ingeslagen doodlopende weg. Of zij kan zich het gezegde ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’ aantrekken. Wij roepen de KLM-directie op dat laatste te doen en over haar eigen schaduw heen te stappen door de opzegging in te trekken en de afspraken onverkort na te komen. De directie dient zich te realiseren dat er nu een belangrijk keuzemoment is.

Wij zien het aldus: de kantonrechters hebben KLM met hun beschikking uit het juridische moeras getrokken en weer op de kant gezet. Het is nu aan KLM of zij op de kant blijft staan, of dat zij, tegen beter weten in, gewoon nog een keer dit moeras in springt, met alle nadelige gevolgen van dien.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: