VLlEGERS ZIJN KLM TOP MEER DAN ZAT

De vertrouwensbreuk inbeeldDe vertrouwensbreuk in beeld.
Facebooktwitterlinkedinmail

SCHIPHOL- Het conflict tussen de KLM directie en de bonden van het cabinepersoneel mag dan even in de koelkast te lijken gezet voor hernieuwd overleg over een door de directie op tafel gelegd nieuw plan, de onrust onder de KLM vliegers  woedt door als een gevaarlijke veenbrand.


door Arnold Burlage


De president van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Steven Verhagen, reageerde op de gedempte onrust onder stewardessen en stewards vanochtend – zaterdag 12 november 2016 –  tegenover Aviationwatch.nl zeer kritisch op het initiatief van de KLM top.

“Ze maken continu de verkeerde keuzes”, reageerde hij op de bewegingen van de directie die het ook met de communicatie hemelschreiend laat afweten.

“Nu is het natuurlijk goed voor het bedrijf dat ze een conflict lijken te beslechten maar waarom heeft de directie het zo ver laten komen? Bij ons is er ook nog steeds sprake van een scherpe tegenstelling en slechte relatie. Wij zijn als vliegers nog tamelijk rustig gebleven omdat we het belang van het bedrijf niet willen schaden gezien de precaire situatie waar KLM in zit. Maar er zijn grenzen, onze houding gaat veranderen als ze zich komende week niet gedragen. Wij zijn de houding van KLM in ons conflict meer dan zat”, aldus de verklaring van de VNV president tegenover Aviationwatch.nl

Pensioenen

Rondom pensioenen tikt de tijd richting 1 december weg. Dan zullen de door KLM gedane opzeggingen ingaan. Dat betekent afsluiting van het huidige pensioenfonds én vervallen van de overschotten- en tekortenregeling. Of dat juridisch kan zal moeten blijken uit de lopende procedures. Dit kan echter voorkomen worden met een afspraak op het geschilpunt. Helaas heeft KLM de afgelopen periode echter meer energie gestoken in het uitwerken van het door haar gedicteerde pad.  Investeren in overleg was beter geweest.

KLM dramt door, zo staat in een nieuwsflits van de VNV aan het vliegerkorps.

Omdat KLM de uitvoeringsovereenkomst heeft opgezegd, moet ze een andere uitvoerder voor het vliegerpensioen hebben per 1 december. Daartoe richt KLM een nieuw fonds op, zonder instemming en afstemming met VNV, OR en het huidige fonds. Buitengewoon ergerlijk dat KLM daar zoveel energie in steekt in plaats van het oplossen van problemen met de vliegers. Het overleg over pensioenen was tot op heden zeer beperkt. KLM heeft met name vele honderden manuren en externe expertise gestoken in het doordrukken van haar ingeslagen pad. Een verkeerde prioriteit!

OR en KLM voeren rechtszaak

KLM heeft geprobeerd bij via Ondernemingsraad (OR) goedkeuring van werknemers te krijgen voor de oprichting van het nieuwe fonds. De OR heeft deze instemming niet gegeven. Dit mede omdat het pensioen van vliegers in de cao is geregeld en dus met de VNV in plaats van OR besproken moet worden. Tevens omdat over de pensioenen kwestie juridische procedures lopen. De OR diende in een onmogelijke korte tijd in te stemmen. KLM is daarna deze week naar de rechtbank gestapt om ‘vervangende instemming’ te vragen. Zo snijdt de maatschappij VNV en de OR de pas af. Er zal een zitting plaatsvinden op 25 november en de VNV zal als belanghebbende deelnemen aan de procedure.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: