VNV: VLIEGERS ZULLEN GEEN CONCESSIES DOEN AAN KLM

Foto Caribb/Flickr
Facebooktwitterlinkedinmail

De pilotenvakbond VNV zegt geen verdere concessies te zullen te doen aangaande de arbeidsvoorwaarden van haar leden. Dit meldt de bond in onderstaand bericht aan haar leden. De bond vindt dat de piloten al genoeg hebben bijgedragen aan het herstel van de KLM en dat het nu de beurt is aan andere bonden.

Hier de hele tekst:

Opstelling KLM en grond/cabinebonden

Het is u vast niet ontgaan, de cao-onderhandelingen tussen de grondbonden en KLM zijn weer begonnen. De media smullen van de spanningen die dit met zich meebrengt. Zo leest u vandaag dat acties worden voorbereid en overleg wordt gestaakt. 

Reeds voor aanvang van het overleg was duidelijk dat KLM haar Perform 2020-doelstellingen als basis zou nemen voor de onderhandelingen. Dit leidde op de eerste dag tot een voorstel dat een bezuiniging van ongeveer zes procent in anderhalf jaar looptijd in zich heeft. Verschillende grondbonden reageren hierop nu als door een wesp gestoken. De FNV geeft aan dat de leden hiertoe niet bereid zijn en acties wenselijk zijn. CNV weigert verder te praten zolang de voorstellen niet door KLM van tafel zijn gehaald en meent dat bezuinigingen maar elders gehaald moeten worden, bij de vliegers. Dit alles ingegeven door het feit dat er over 2015 winst is behaald en het eerste kwartaal van 2016 goed was, evenals de vooruitzichten. Echter, de VNV blijft benadrukken dat het een zeer wankel herstel betreft wat bij de minste of geringste tegenslag kan omslaan. Van een voldoende fundamentele verlaging van de kosten per eenheid is nog geen sprake. 

Ook cabine is ondanks de korte looptijd van de cao nog niet gestart omdat een pensioenconflict gaande is. 

De KLM-vliegers hebben met hun cao-akkoord voor drie jaar fors, concreet en direct bijgedragen aan het benodigde herstel van KLM. Hierbij is de belofte van KLM dat in alle werknemersdomeinen én in de rest van het bedrijf hetzelfde gebeurt. De VNV gaat ervan uit dat dit plaats gaat vinden en KLM woord houdt. De insteek van KLM bij deze onderhandelingen is derhalve voor de VNV een begrijpelijke.  

Overigens ziet de VNV op andere vlakken dat KLM bij de vliegers nog ‘een onsje meer’ lijkt te willen halen. Bijvoorbeeld door de claim om twee andere bestemmingen met drie, in plaats van vier vliegers te gaan vliegen omdat twee van de drie gedurende een seizoen niet met vier gevlogen worden. Of door de gemaakte pensioenafspraken rondom overschotten bij nader inzien niet te willen ondertekenen. Hierbij komt het erop neer dat KLM niet meer bij wil storten bij tekorten. De wens is begrijpelijk, maar dit zou volgens de VNV wel op een chiquere manier aangelopen mogen worden. Met de laatste afspraak heeft KLM de afgelopen jaren namelijk wel honderden miljoenen bespaard, maar nu de afspraak KLM iets dreigt te gaan kosten wil zij ervanaf.

De VNV gaat ervan uit dat partijen zich redelijk zullen opstellen en in overleg tot een uitkomst zullen komen. Een gebalanceerde uitkomst die in lijn is met hetgeen afgesproken is, die het bedrijf vooruit helpt en die zich verhoudt tot het door de vliegers geleverde. Daarnaast is het bestuur voornemens voorlopig geen additionele concessies aan KLM te doen namens de vliegers.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: