VNV SLEEPT KLM-TOP VOOR DE RECHTER OVER PENSIOENEN

vnv logovnv logo
Facebooktwitterlinkedinmail

UPDATE – De pilotenvakbond VNV sleept de KLM-top voor de rechter.

De vakbond probeert op die manier af te dwingen dat de KLM aan tafel komt om te overleggen over het opzeggen van het nog maar kort geleden gesloten pensioenakkoord. KLM heeft dit opgezegd nu blijkt dat de luchtvaartmaatschappij mogelijk 600 miljoen in de pensioenkas moet bijstorten om aan de verplichtingen te voldoen.

Hoewel de vakbond wel wil overleggen, stelt de luchtvaartmaatschappij zich halstarrig op. Dus was een gang naar de rechter uiteindelijk onvermijdelijk:

“Het gaat niet om pensioenen, maar om het schaamteloos schenden van gemaakte afspraken. Hoeveel uitgestoken handen en aangereikte oplossingen wil de KLM-directie negeren? Als piloten maken wij afspraken
en komen die na. Op het moment dat de directie moet leveren, geven ze vervolgens niet thuis en nemen de gelegenheid te baat om de cao eenzijdig op te breken. Hoe geloofwaardig kun je nog zijn als je met
iedereen ruzie maakt en niet levert wat is afgesproken? Dan moeten wij op een gegeven moment onze steun maar staken, omdat investeren schijnbaar geen zin meer heeft en de agenda’s van directie en de VNV
niet parallel lopen in de herstructurering van het bedrijf”, aldus VNV-voorzitter Steven Verhagen.

 

Speculatie op eventueel probleem

Het pensioenakkoord regelt o.a. eventuele bijstortingen bij tekorten of het minder afdragen van premie bij overschotten. Dit laatste was altijd het geval en bespaarde KLM tot nu toe rond de 400 miljoen euro aan
afdrachten. Dit jaar lijkt voor het eerst sprake van een mogelijke bijstorting door KLM.

Door nu al eenzijdig alle pensioenafspraken op voorhand op te zeggen, zonder met de VNV aan structurele afspraken te willen werken om de problematiek op te lossen, is het gevolg dat nu een juridisch traject
wordt ingezet om duidelijkheid te krijgen over de rechtsgeldigheid van de opzegging door KLM. “Het is spijtig dat dit zo moet lopen, zeker na de vorig jaar geleverde inspanningen ter verbetering van de
bedrijfszekerheid van het mooie bedrijf. Er spreekt een grote ondankbaarheid en onredelijkheid uit en wij zullen er alles aan doen om die redelijkheid weer terug te krijgen, linksom of rechtsom”, aldus VNV-voorzitter Steven Verhagen.

OR niet betrokken in besluit

Saillant detail uit de dagvaarding is dat de KLM-directie de medezeggenschap van de ondernemingsraad omzeilt door intern een opzeggingsbesluit te nemen op 30 juni 2016 en alleen de uitvoering van dat
besluit heeft opgeschort. Door nieuwe regelgeving zou een dergelijk besluit na 30 juni 2016 niet genomen kunnen worden zonder toestemming van de OR. Daarmee lijkt de opzegging bewust veel te snel
genomen om de OR te passeren, maar is geen tijd genomen om alle consequenties te overzien.

 

Infosessie donderdag 18 augustus 14.00 uur
Morgen, donderdag 18 augustus, vindt er om 14.00 uur een infosessie voor leden van de VNVplaats over de ontstane situatie. Deze wordt gehouden ten kantore van de VNV in Badhoevedorp. Aanmelden kan via deze link

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: