PILOTENVAKBOND VNV: KLM RELATIE ONDER HOOGSPANNING

vnv logovnv logo
Facebooktwitterlinkedinmail

 

SCHIPHOL. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft gisteren in een bulletin aan de leden laten weten dat de relatie met de KLM top onder hoogspanning is geraakt.

De letterlijke inhoud van het bulletin luidt:

In een schrijven van de OM 777/787 wordt een onjuist beeld geschetst van de oorzaak of ontstaansgeschiedenis van het crewtekort deze zomer. Daarin worden wederom de zogenaamde ¾-vlieger vluchten aangehaald als een via de cao binnengehaald resultaat waar de VNV nu ineens van af wil wijken. KLM vindt dat wanneer een van de bestemmingen tijdelijk niet meer met vier man gevlogen hoeft te worden, zij zonder meer recht heeft om een andere vier-vlieger bestemming te mogen aanwijzen die dan met drie vliegers gevlogen moet gaan worden. Dit is echter geenszins het geval of de bedoelde afspraak. De VNV gaat hier echter nog niet in detail op in omdat we verwachten dat KLM wederom uit is op arbitrage. De publieke lezing van collega Brouwer is echter onjuist en onverstandig, omdat het niet aan een OM van een unit is om zich met de arbeidsvoorwaardelijke discussie te bemoeien via een column. Dit lijkt echter tegenwoordig eerder regel dan uitzondering.

Afgelopen jaar is bij ratificatie van de cao door de vliegers voor vele honderden miljoenen aan netto contante waarde toegezegd om mee te helpen het bedrijf er bovenop te helpen. Deze discussie over ¾ vliegers is een druppel op die gloeiende plaat maar kennelijk wil KLM het onderste uit de kan. Als het echt zou gaan om crewtekorten dan is het vrij eenvoudig oplosbaar. Daar zijn vele oplossing voor denkbaar die snel tot resultaat leiden. De VNV heeft meerdere oplossingen aangedragen en ook deze week weer in overleg meegedacht over maatregelen die het relatief geringe crewprobleem in de B777/787-unit oplossen. Maar tot op heden heeft de KLM daar geen heil in gezien. Onze conclusie is dan ook dat het niet om het oplossen van het crewtekort gaat, maar om het gelijk te halen uit een zeer klein onderdeel van een majeure cao deal.

En als KLM nu alles al geleverd zou hebben? Waar zijn de aandelen AFKL na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van AFKL van gisteren ? Waar is het VNV board member van de Conseil d’ Administration? Dat deze laatste er pas per eind 2017 hoeft te zijn neemt niet weg dat men niet per sé tot het laatste moment hoeft te wachten. Hoe is het mogelijk dat de Conseil d’Administation van AFKL dit niet bij een AVA geagendeerd krijgt? Zij hebben toch met veel enthousiasme de voordelen van de cao deal omarmd? Nu lijkt de meerderheid van dit orgaan deze onderdelen van de cao vergeten te hebben. Aan de fundamenten van de cao deal wordt derhalve vooralsnog geen invulling gegeven door KLM.

KLM duikt wel vol op de inhoud van een klein onderdeel van de cao daarmee volledig alle oog voor relatie, in alle betekenissen, te vergeten.

Aanstaande maandag is er een overleg tussen het presidentieel team en de directie van KLM. De VNV gaat daar met open vizier heen en met de bereidheid tot oplossingen maar zeker ook om nogmaals duidelijk te maken dat zo snel mogelijk aan de fundamenten van de cao deal invulling gegeven moet worden. Als we een directie treffen met een betonnen houding dan zal het onderhoud niet lang duren. Het bestuur betreurt het dat de spanningen oplopen om betrekkelijke onbenulligheden vanuit het brede bedrijfsperspectief bezien. De VNV is echter niet van plan voor de lieve goede vrede alles maar over haar kant te laten gaan.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: