Vraagtekens rond groei Schiphol

SchipholFoto Andrew Nash/Flickr
Facebooktwitterlinkedinmail

ANALYSE Arnold Burlage

Schiphol Group heeft vandaag met veel bombarie de jaarcijfers bekend gemaakt. Kern van deze resultaten zijn de gezonde passagiersgroei, het grote netwerk van grotendeels KLM bestemmingen en de financiële soliditeit.
De groei van het aantal vluchten met 2,8% is matig, vergeleken met de 6% groei van het aantal passagiers, dat steeg naar 58,2 miljoen, grotendeels veroorzaakt door de grotere vliegtuigen. Op grond van dat feit is ook de noodzaak van de zogenaamde overloop-luchthaven Lelystad Airport een enorme en zeer kostbare misrekening.
Nog los van het feit dat de Schiphol limieten destijds zijn berekend op oude data en niet op basis van de inmiddels nieuwe generatie geluidsarme vliegtuigen met 25% minder vuiluitstoot, is Lelystad Airport binnen vrijwel de hele luchtvaartsector ongewenst. Al laat zo af en toe een prijsvechter uit defensieve concurrentie-overwegingen weten het spookvliegveld “misschien” welk te gaan gebruiken. Trouwens, de grote vraag is oud de groei blijft doorgaan omdat luchthaven in het Midden Oosten en  ook Turkije veel transit verkeer tussen het Amerikaanse continent en Azië van Schiphol afsnoepen.
Feit blijft dat de rustige polder en niet te vergeten de op luttele kilometers afstand gelegen Oostvaardersplassen – het show project als het gaat aan natuurgebieden in ons land – worden opgezadeld met geluidoverlast. Vreemd trouwens dat je nu de milieu- en ander actiegroepen niet hoort…
Maar hoe dan ook de conclusies bij de presentatie van de jaarcijfers waren: verder investeren in capaciteit, kwaliteit en bereikbaarheid noodzakelijk. Vreemd eigenlijk dat investeren in capaciteit, terwijl de omstreden topman van Schiphol, om zijn Lelystad plannen goed te praten, beweert dat Schiphol bijna vol is. Waarom dan nog uitbreiden zou je zeggen.
Waarom dan nog meer dan 200 miljoen van de belastingbetaler pompen in de spookluchthaven in de polder? Wat ik al eerder voorspelde: dat leidt op termijn gegarandeerd tot een parlementair onderzoek. Maar dan zit de luchthaven chef vermoedelijk al hoog en droog in Zuid Afrika, waar hij momenteel op zoek is naar een huis.
Jos Nijhuis, president en CEO Schiphol Group, die mij als criticus van zijn plannen niet uitnodigde op zijn presentatie van de jaarcijfers: “Het netwerk en de bestemmingen van de airlines maakt Schiphol één van de belangrijkste knooppunten van Europa. Het aantal reizigers groeit fors en dat willen we blijven accommoderen en faciliteren. We lopen nu snel tegen de grenzen van onze piekcapaciteit aan. Investeringen in het versterken, verbeteren en vergroten van onze infrastructuur, kwaliteit en bereikbaarheid zijn broodnodig. Dankzij onze financiële soliditeit kunnen we adequaat inspelen op de internationale concurrentie en kunnen we de havengelden op een concurrerend niveau houden.
De cijfers
De netto-omzet daalt met 1,0% naar 1.423 miljoen euro, waarbij het effect van de daling in de havengeldtarieven met 6,8% per 1 april 2015 volledig is gecompenseerd door de stijging in verkeer en vervoer. Het nettoresultaat bedraagt 374 miljoen euro (2014: 272 miljoen euro). Er zijn drie bijzondere posten die het resultaat positief hebben beïnvloed. Allereerst bevat het resultaat een herwaardering van het vastgoed van 67 miljoen euro. Ook is er een resultaat van 50 miljoen euro door de verkoop van een belang in Schiphol Airport Retail. Daarnaast bevat het resultaat een post van circa 55 miljoen euro, die verrekend wordt in de havengelden per 1 april 2017 (2014: 35 miljoen euro). In 2015 is 439 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa (2014: 396 miljoen euro).

De belangrijkste ontwikkelingen:
• Schiphol Group heeft gezonde financiële resultaten behaald door de groei in aantal passagiers en een beheerste kostenontwikkeling. Gecorrigeerd voor de bijzondere posten ligt het rendement op het eigen vermogen tussen de 6% en 7%. Dit is een normaal niveau.
• Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt in 2015 met 6,0% naar 58,2 miljoen passagiers en het aantal vliegtuigbewegingen stijgt met 2,8% naar 450.697. Inclusief de regionale luchthavens van Schiphol Group bedraagt het totale aantal passagiers van Schiphol Group 64,3 miljoen (+6,1% t.o.v. 2014) en het aantal vliegtuigbewegingen 498.580 (+3,0% t.o.v. 2014).
• Het aantal directe bestemmingen komt uit op 322 (323 in 2014), waarvan 134 intercontinentale bestemmingen (2014: 132). In totaal vliegen 109 luchtvaartmaatschappijen vanaf Schiphol naar 95 landen.
• Per 1 april 2016 gaan de havengeldtarieven verder omlaag met 11,6%.
• Op 3 juni 2015 zijn we overgegaan op centrale security in het niet-Schengengebied. De ingrijpende verbouwingen zijn gestart in 2013 en zullen in 2016 worden afgerond.
• De grootschalige verbouwing van Lounge 2 wordt in de komende maanden afgerond. Mede door deze verbouwing en de grote drukte tijdens pieken is de gemiddelde retailbesteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de securitycontrole op Amsterdam Airport Schiphol licht gedaald van 14,48 euro naar 14,45 euro. De omzet uit horeca is echter wel gestegen. Ook de omzet uit parkeren is toegenomen.
• In december 2015 heeft het nieuwe Hilton hotel haar deuren geopend op Schiphol.
• De waardeverandering van de vastgoedportefeuille bedraagt 67 miljoen euro positief (2014: -1 miljoen euro) en reflecteert de verbeterde markt voor commercieel vastgoed op en rondom Schiphol en de lage rente. De bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille van Schiphol Group is verder verbeterd en bedraagt gemiddeld 88,3% (2014: 87,1%).
• Het resultaat deelnemingen stijgt van 27 miljoen euro naar 60 miljoen euro.
• De gemiddelde CO2-uitstoot per passagier is 1,65 kilo in vergelijking met 1,72 kilo in 2014.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: