ELBERS: BEGRIP VOOR BOOSHEID KLM’ERS OVER STAKINGEN AIR FRANCE

Pieter ElbersPieter Elbers Foto: KLM
Facebooktwitterlinkedinmail

KLM-ceo Pieter Elbers spreekt in een persoonlijke column aan het personeel zijn begrip uit voor de boosheid in KLM-kringen over de destructieve stakingsplannen van de Franse collega’s. Hij maant echter ook tot kalmte:

Ik heb begrip voor alle zorgen, vragen en boosheid onder KLM personeel. Maar laten we vooral ook solidair zijn met al onze Franse collega’s en onze collega’s in de buitenstations die hard aan het werk zijn om de staking te voorkomen danwel voorbereidingen te treffen om de effecten voor onze klanten zo minimaal mogelijk te laten zijn.

Terwijl de gesprekken met de bonden de komende dagen doorgaan, is het namelijk van groot belang dat alle aandacht en focus op onze klanten blijft. Hoe lastig ook.

Elbers schetst een beeld van de KLM als een veranderende luchtvaartmaatschappij met de wind in de rug. Het aantal vervoerde passagiers nam ook in mei weer toe. Alleen het vrachtvervoer staat nog steeds onder druk. Vooral de  opsomming van de vele veranderingen bij KLM zijn indrukwekkend.

Lees hier in de hele column:

Er gebeurt ontzettend veel in en rondom ons mooie bedrijf. Ik vind het belangrijk alle KLM collega’s daar zo goed mogelijk over te informeren. Een beknopte opsomming hieronder en daarna zal ik op drie onderwerpen wat uitgebreider ingaan.

 •   Het cao-overleg met de grondbonden is hervat op 2 en 3 juni en gaat volgende week verder.
 •   Onze vlootvernieuwing gaat door en volgende week komt de 2e Embraer 175+ binnen.
 •   Voor HPO hebben we inmiddels 9 goedgekeurde adviesaanvragen.
 •   Met Ibiza eind mei zijn alle 7 nieuwe Europese bestemmingen voor deze zomer geopend.
 •   Onze Net Promoter Score (NPS) in april was 42; het gemiddelde voor 2016 is dat tot dusverre ook.
 •   Moving your World begint echt te leven en dat is mooi om te zien.
 •   Vrijdag wordt voor de 1e keer de NPS Award uitgereikt aan 10 medewerkers die een positieve bij-

  drage leveren aan de klantwaardering.

 •   Vorige week was de jaarlijkse IATA-vergadering in Dublin. Ik vind het eervol zitting te hebben in de

  Board of Governors. Voor KLM is het relevant deze positie en stem te behouden.

 •   Er is ruimte voor innovatie: midden in Antwerpen is tegen lage kosten een KLM pop-up store ge-

  opend om KLM te promoten.

 •   KLM Cargo investeert in een innovatief nieuw sorteersysteem voor de afhandeling van express-

  zendingen en post op Schiphol.

 •   “Veranderen, Meedoen, Winnen” komt nog steeds terug in de CEO-mailbox. Van januari tot en

  met mei dit jaar zijn er meer dan 400 ideeën met een waarde van 3 miljoen euro binnengekomen.

  Deze week hebben de EU lidstaten gesproken over het verlenen van een mandaat aan de EU voor onder- handelingen met de Golfstaten ten aanzien van (onder andere) landingsrechten. De maatschappijen uit het Midden Oosten (ME3) zijn de afgelopen 10 jaar onwaarschijnlijk hard gegroeid. De ME3 (Emirates, Qatar en Etihad) hebben in de afgelopen 10 jaar hun aanbod vanaf hun drie hubs naar Europa verviervoudigd naar 100.000 stoelen per dag (!). Dat is even veel als de gehele Air France KLM intercon- tinentale productie. De Europese maatschappijen en vakbonden – en KLM doet daaraan mee – hebben in een gezamenlijke petitie opgeroepen tot het “promoten, herstellen en beschermen” van het level playing field.

De kostenbesparingen en de stijging van de productiviteit die we in 2015 hebben gerealiseerd, stellen ons in staat om in 2016 bij Passage te groeien in capaciteit; in de maand mei met 2,2% ten opzichte van vorig jaar. Voor het passage-netwerk is het beeld wat divers. Net als in de vorige maanden laten de cijfers een forse groei op Europa zien met 5,2% meer passagiers en een hogere loadfactor. Voor de periode januari tot en met mei hebben we een Europa-groei van 700.000 passagiers (9,5%). Op ICA hadden we in mei een kleine daling in loadfactor. Year to date voor het gehele netwerk een mooie stijging in passagiers (+7,6%) en stijging van de bezettingsgraad met 1,7 procentpunt naar 85,8%.

De Cargo-markt blijft zeer moeilijk door overcapaciteit en beperkte marktgroei. Loadfactors en yields blijven daardoor onder druk staan. Ondanks de 7% reductie van vrachtcapaciteit (als gevolg van af- bouw van de Full Freighters) was er in mei bijna 10% minder vervoer. Hierdoor daalde de be- nuttingsgraad met 1,9 procentpunt.

Transavia is dit jaar in rap tempo de charters aan het omzetten in lijndiensten. Daardoor verandert vooral de gemiddelde stage-length (de gemiddelde afstand van de gevlogen routes). Ook bij Transavia was er groei in capaciteit (2,5%) en een flinke groei van het aantal passagiers van wel 7,2% in mei ten opzichte van vorig jaar.

Bij Air France wordt nog intensief gesproken tussen management en de pilotenvakbonden. Ik krijg veel berichten van KLM-collega’s met vragen, zorgen en boosheid over deze situatie. Ik begrijp en deel deze zorgen. Gisteren heb ik daarom de volgende reactie gegeven:

“De aangekondigde staking van de Air France piloten op 11 juni zal in de eerste plaats veel onge- mak betekenen voor haar klanten. Dat betreuren wij zeer. Daarnaast schaadt dit ook de reputatie van de gehele Air France-KLM groep. Air France is, net als KLM, juist bezig samen met al haar werknemers stappen te zetten op weg naar herstel. De eerste resultaten hiervan zijn net zichtbaar.

Het Air France-management en de pilotenvakbonden zijn nog met elkaar in gesprek. KLM hoopt van harte dat zij tot een oplossing komen om een destructieve staking te voorkomen. Ik spreek mijn steun uit aan de Air France-collega’s om gezamenlijk deze moeilijke discussie tot een goed einde te brengen.

Een mogelijke staking drukt op de winst- en verliesrekening van Air France. KLM is evenwel onder- deel van de Air France-KLM groep en de negatieve uitstraling van deze mogelijke staking heeft derhalve ook effect op KLM.”

Ik heb begrip voor alle zorgen, vragen en boosheid onder KLM personeel. Maar laten we vooral ook solidair zijn met al onze Franse collega’s en onze collega’s in de buitenstations die hard aan het werk zijn om de staking te voorkomen danwel voorbereidingen te treffen om de effecten voor onze klanten zo minimaal mogelijk te laten zijn.

Terwijl de gesprekken met de bonden de komende dagen doorgaan, is het namelijk van groot belang dat alle aandacht en focus op onze klanten blijft. Hoe lastig ook.

Er speelt op dit moment ontzettend veel binnen ons bedrijf. Hiervoor hebben we een organisatie nodig waarin we continu leren van elkaar en van de wereld om ons heen. Een topman van General Electric was onlangs bij KLM op bezoek en verwoordde dit als volgt: “Are we learning as fast as the world is changing?”. Om de wereld om ons heen bij te houden en om te winnen, is verandering noodzakelijk. En om te kunnen veranderen is lerend vermogen onontbeerlijk. Iedere dag opstaan met een open vizier. Openstaan voor wat we al goed doen, maar ook voor waar we kunnen verbeteren. Deze zaken met elkaar in openheid delen is daarbij essentieel.

Tot een volgende keer,

Pieter

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: