PROTEST TEGEN HOGE BONUSSEN KLM TOP

Facebooktwitterlinkedinmail

SCHIPHOL – Vakbond FNV is namens het cabine personeel van de KLM in een open brief fel van leer getrokken tegen de hoge bonussen die de KLM top heeft geïncasseerd.

In het KLM jaarverslag van 2015 was onlangs te lezen dat er ook dit jaar forse bonussen zijn uitgekeerd aan de KLM directie, variërend van zo’n 50 tot 85% van hun jaarsalaris.

In deze tijden van grote reorganisaties moeten veel KLM-ers, volgens de FNV, vrezen voor hun baan. Tegelijkertijd verlangt de bedrijfsleiding wederom grote offers in de cao-discussie. FNV Grond en FNV Cabine hebben in een gezamenlijk schrijven “een moreel appel gedaan aan de heer Elbers om af te zien van deze variabele beloningen. Dat zou getuigen van respect naar zijn medewerkers en degenen die boventallig worden. De integrale tekst van dit schrijven is hieronder weergegeven”.

 


De open brief luidt als volgt:

Geachte heer Elbers,

Onder het grondpersoneel is momenteel een reorganisatie gaande die keihard aankomt bij alle betrokkenen. Veel werknemers zullen boventallig worden. Dat geeft grote onzekerheid. Daarnaast heeft KLM op 29 april jl. als voorschot op de nieuwe cao-onderhandelingen een groot aantal verslechteringsvoorstellen op tafel gelegd. Ondanks de reeds bekende bezuinigingsprogramma’s van KLM, zijn deze voorstellen als een bom ingeslagen.

Onder het cabinepersoneel is er veel onrust over de ontstane impasse met betrekking tot het pensioendossier. Een juridisch conflict dreigt. KLM wil namelijk af van toekomstige pensioenrisico’s en deze voortaan volledig bij het korps neerleggen, met alle gevolgen van dien voor de pensioenopbouw. Daarnaast zal KLM, althans, dat is de verwachting, ook hier de komende cao-onderhandelingen gaan inzetten op het versoberen van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Tegen deze achtergronden en het feit dat er sinds januari 2012 (1,25%) geen structurele loonsverhoging is uitgekeerd, er structureel arbeidsvoorwaarden zijn ingeleverd en de productiviteit is verhoogd, heeft het ons bijzonder verbaasd dat wij in het KLM jaarverslag 2015 moeten lezen dat er forse variabele beloningen zijn uitgekeerd aan de directie. €373.500,- voor uzelf naast uw basissalaris van €450.000,-, €154.500,- voor de heer Swelheim naast zijn basissalaris van €300.000,- en €106.433,- voor de heer de Groot naast zijn basissalaris van €206.667,-. Daarnaast is het maximaal mogelijke aantal aandelen (phantom shares) uitgekeerd . U heeft ter waarde van €30.135,- aan aandelen mogen ontvangen, de heer de Groot een aantal ter waarde van € 7.383,- en de heer Swelheim een aantal ter waarde van € 16.731,-. De driekoppige directie heeft kennelijk de vooropgestelde targets behaald. Dat is mede tot stand gekomen door het inleveren van uw eigen werknemers die het mogen doen met een 0,5% winstdeling. Het contrast kan niet groter.

Wij zijn geen partij bij de afspraken met betrekking tot het uitkeren van variabele beloningen. Die zullen ongetwijfeld de uitkomst zijn van eerder gemaakte afspraken. Het is echter een slag in het gezicht van alle KLM-werknemers die al jarenlang de broekriem moeten aanhalen met als argument dat KLM in zwaar weer verkeert en dat er zonder bezuinigingen geen toekomst is voor het bedrijf. Onder de credo’s ‘veranderen, meedoen en winnen’ en ‘goedkoper, eenvoudiger en sneller’ verdedigt u dit beleid consistent. Kennelijk gelden deze credo’s niet voor de directie.

Het is absoluut niet uit te leggen aan uw medewerkers dat bij uw boodschap tegelijkertijd zulke enorme variabele beloningen aan de directie uitbetaald worden. Wij zouden het alleszins rechtvaardig vinden indien de directie alsnog afziet van de genoemde variabele beloningen. Dat zou getuigen van respect naar uw medewerkers en degenen die boventallig worden. Wij doen dan ook een dringend beroep op u en de andere directieleden om hier gehoor aan te geven.

Omdat dit thema erg leeft onder onze leden zullen wij dit schrijven met hen delen en hierover communiceren.

Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

J. van den Brink

Z. Boufangacha

Bestuurders FNV Luchtvaart

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: