COLUMN: WIR HABEN ES NICHT GEWUSST…

marechaussee op schipholFoto Ministerie van Defensie
Facebooktwitterlinkedinmail

C O L U M N – Waartoe de vakantiedrukte en een “signaal” voor terroristische acties op Schiphol, vermoedelijk afkomstig van een nog onbekende planeet, rechters al niet kunnen brengen. Een tijdelijk opschorting van het stakingsrecht met dat als redenen, daar kwam de uitspraak feitelijk op neer, nadat de KLM-directie een kort geding had aangespannen tegen een voorgenomen staking van KLM grondpersoneel.

Arnold Burlage

Arnold Burlage

Een onbegrijpelijk vonnis, dat feitelijk in het hele land in alle sectoren tot protesten zou moeten hebben geleid. Maar over de arbeidsonrust bij onze Koninklijke is al genoeg gezegd, dus daarover dit maal maar even niets meer.

Kwalijk was ook het hele circus met de extra beveiliging op en rond de luchthaven Schiphol. Een circus, dat werkelijk sloeg als een drol op een koek-trommel. Excusez les mots…. Wie zijn oor bij de juiste bronnen op Schiphol en bij Justitie te luisteren legt, kan namelijk tot geen andere conclusie komen  dat er helemaal geen “signaal” voor terreur heeft bestaan.

Misschien de hoogste tijd om onze nationale terreur-bestrijder, Dick Schoof, op tv al evenmin overtuigend met zijn verschijning als met zijn daden, eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Bedacht hij al dat uiterlijk en bovenal kostbaar vertoon met bijbehorende passagiersellende zelf? Liet hij zich gebruiken? Misbruiken wellicht?

Klopt het, wat insiders beweren, dat het hele pief paf poef spelletje was bedoeld voor de bühne. Om de publieke opinie te overtuigen, dat de veiligheidsdiensten, onder leiding van onze voorthinkende Justitie minister Ard van der Steur – is die eigenlijk nog wel minister?  -, er bovenop zitten. 

Was het oorlogje spelen bedoeld om bij een onverhoopte aanslag verwijten te voorkomen dat er in ons land ook zichtbaar helemaal niet werd beveiligd? In onze buurlanden is dat anders. Zichtbaar en overtuigend. Er worden daar bijna aan de lopende band ook verdachten opgepakt. In ons land niet. Zijn die er niet? Zien we ze niet? Of zeggen we over een paar maanden “sorry, wir haben es nicht gewusst…!

Dick Schoof, onze stoere anti-terrorist, Dikkertje Dap voor insiders, zei immers eerder ook al dat IS aanhangers of ander tuig zich niet onder de stroom immigranten bevonden. Nu maanden later moest deze ‘is-het-wel-een-specialist’, betaald met ons belastinggeld, erkennen dat hij het mis had, omdat het allemaal vanwege de grote getallen zo onoverzichtelijk was en er nauwelijks of geen controle plaats had gevonden. En – wederom volgens goed ingevoerde insiders – er wordt nog steeds nauwelijks gecontroleerd.   

Maar goed, of eigenlijk niet goed….Schiphol werd plotseling een vesting, dagenlang. Het kon niet genoeg rondgetoeterd worden. Vast om terroristen af te schrikken, maar het waren de luchtreizigers die ermee de stuipen op het lijf werd gejaagd. later de ergernis. Dus werd op de snelweg uit auto’s gestapt om via de vluchtstrook de vliegtuigen te halen. En wat deden “onze beveiligers”…? Boetes uitschrijven. Het verkeer werd zogenaamd in gevaar gebracht.

Op de valreep werd zelfs het leger ingezet. Zo ernstig werd de situatie afgeschilderd, bijna even ernstig als het personeelstekort bij Gods eigen wapen, de Koninklijke Marechaussee, die de balies op Schiphol om dezelfde reden al jaren deels onbezet laat met lange wachtrijen als gevolg.

Het leger kwam, zag en overwon. Letterlijk, want al na een paar dagen werd de gehele verhoogde staat van paraatheid teruggeschroefd tot wat in andere landen inmiddels normaal is.

Zou IS plotsklaps hebben gecapituleerd, misschien zijn opgeheven of zou dat de reden zijn waarom Mark Rutte vaak alleen nog maar borrelend op feesten en partijen zichtbaar is en de rest van zijn tijd heeft besteed aan geruststellende afspraken met de terroristen-bazen. Ja, je moet wat met de verkiezingen voor de deur.

Onbegrijpelijk en lachwekkend dat circus rond Schiphol. En waarom alleen Schiphol.? En niet de grote stations in ons land, of de Ferries. En waar bleef de inzet van het leger tijdens de Gay Pride in de hoofdstad.

Nog opmerkelijker was wellicht het uitblijven van protesten van de reis- en de luchtvaartsector voor al deze overlast. 

Waar was Jos Nijhuis, die normaliter vriend en vijand over de meest grote onbenulligheden de neus poetst, om nu eens op te komen voor zijn luchtreizigers en niet alleen overlast te veroorzaken met verkeerd in de vakantietijd geplande bouw- en verbouw overlast.

En waar was de KLM top om te protesteren en te wijzen op de veiligheidsmaatregelen op al die andere luchthavens waar de overlast tot een minimum beperkt blijft. 

Al kwam in dit geval dat nooit uitgelegde “signaal” natuurlijk als een geschenk uit de hemel: rechters baseerden er zelfs hun stakingsverbod op, al is ook daarover het laatste woord vermoedelijk nog niet gezegd.

Nu moet je natuurlijk over veiligheidsmaatregelen niet al te veel rumoer maken. Het kan namelijk nooit veilig genoeg. Maar de maatregelen, waarmee een stel dilettanten in Den Haag de luchtvaartsector en de passagiers nu opscheepten – en dat doen ze wegens succes vast gauw weer een keer – leek verdacht veel op een nieuwe vorm van terreur. Misschien dat daartegen ook eens maatregelen noodzakelijk zijn….!

Arnold Burlage

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: