VNV: Andere KLM onderdelen moeten ook terug in loon

vnv logovnv logo
Facebooktwitterlinkedinmail

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers VNV is boos over het achterblijven van de loonmatiging van andere bedrijfsonderdelen. In een brief aan de leden vuurt de Vereniging het eerste schot voor de boeg af. Als de directie niet beweegt, zal dit bij de volgende onderhandelingsronde tot grote problemen leiden.

Hier de volledige tekst van het bericht dat zojuist naar de leden is gegaan:

Het was een belangrijk punt in onze inlever-cao. Niet alleen de KLM-vlieger zou gaan inleveren, maar ook de andere KLM-domeinen. De VNV heeft inmiddels in een gesprek het KLM-management verzocht opheldering te geven over het in onze ogen achterwege blijven van deze besparingen in de andere domeinen. Daarbij is het KLM-management ook duidelijk gemaakt dat onze (loon)eis later dit jaar afhangt van eventuele inlevermaatregelen bij de andere KLM-domeinen.

Cabine
Het VNV-bestuur maakt zich bovendien zorgen over de ontwikkelingen bij de cabine. Er is een patstelling ontstaan in de cao-onderhandelingen en er dreigen acties rondom het niet intrekken van de ‘-1 CA’-maatregel. Iedere vakbond en ieder domein is verantwoordelijk voor zijn eigen strijd, maar het KLM-management lijkt er niet in te slagen om structurele besparingen in dit domein te realiseren.

Balans opmaken
De voorbereidingen voor de cao-gesprekken die over enkele maanden zullen starten zijn in volle gang. Op dit moment wordt de balans opgemaakt van de ontwikkelingen in de verschillende domeinen, waarbij we zeer nadrukkelijk terugkijken op de afgelopen cao-periode. Wat hebben wij als KLM-vliegers ingeleverd en wat heeft het KLM-management aan de vliegers geleverd. Voorbeelden zijn de – tot nog toe niet geleverde – commissariszetel in de Board of Directors en de tweede tranche aandelen.
Mocht de conclusie zijn dat hier een onbalans is ontstaan, dan moet dat worden rechtgezet. Dit staat wat ons betreft los van andere cao-wensen in de komende onderhandelingen.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: