VNV VOORMAN LAAKT HARDE LIJN KLM-TOP

Steven VerhagenFoto: VNV
Facebooktwitterlinkedinmail

In zijn meest recente column in Op de Bok, het blad van de Vereniging van Verkeersvliegers, roept voorzitter Steven Verhagen op tot kalmte bij de KLM directie. Verhagen is teleursgesteld in de KLM directie die volgens hem een harde en onverzoenbare lijn kiest. Dat terwijl de vliegers altijd dialoog hebben gezocht, stelt hij.

Aviationwatch maakt er geen  gewoonte van om de columns van de verschillende vakbondsleiders integraal te publiceren. Echter in deze tijd van arbeidsonrust in brede lagen van de Nederlandse luchtvaart draagt het integraal afdrukken bij aan het in kaart brengen van de stellingen van de diverse partijen. Want naast een arbeidsconflict is er ook sprake van een propaganda-oorlog, waarbij zoals in veel oorlogen, de ‘waarheid’ altijd het eerste slachtoffer is.

Vorm daarom zelf een oordeel en lees hier de hele column:


Easy KLM!

Het is deze zomer geenszins rustig te noemen aan het VNV-front. Werken aan structurele oplossingen door creatief en constructief te overleggen vraagt iedere dag onze aandacht. En de VNV staakt vrijwel nooit. Zou het daarom zijn dat men in directiekamers denkt dat onze weerstand mogelijk van een andere orde is dan in het verleden? Hebben we ons in slaap laten sussen door al de polderakkoorden? Of is het de typische kat in het nauw?

Van EasyJet kan niet van een kat in het nauw gesproken worden. Een zeer goed draaiend bedrijf met goede marges en met voldoende groei. De basis in Amsterdam is in hoog tempo uit de grond gestampt. EasyJet speelt het puur op de macht om niet serieus met de VNV in gesprek te gaan. De arbeidsonrust kan echter makkelijk weggenomen worden met een faire cao voor betrekkelijk weinig meerkosten.

De kosten zijn voor de Nederlandse easyJet-piloten na het overeenkomen met de door ons voorgestelde cao nog steeds lager dan voor hun buitenlandse easy-collega’s. Waardering voor het personeel komt echter niet in het woordenboek van easyJet voor en ze halen alles uit de kast om de actiestokken van het personeel uit handen te slaan. Het AIT voor easyJet draait overuren om zo de druk op het bedrijf te houden en nu eindelijk eens een faire cao af te sluiten. Het neutraliseren van tendentieuze en intimiderende teksten vanuit flight operations is bijna een kerntaak geworden. Overigens zijn we zeer creatief en vinden altijd wel weer een weg om ons doel van een faire cao te bereiken. De VNV stelt zich hier redelijk op en springt in de bres voor de easyJet-leden. Zolang de easyJet-leden zich niet laten beïnvloeden door de propaganda en intimidatie van het bedrijf, blijven we stevig actievoeren totdat het management tot inkeer komt.

Bij KLM ben ik ernstig teleurgesteld in het handelen van de directie. Daar waar de VNV veelvuldig en omvangrijk heeft meegewerkt aan het herstel van het bedrijf, presteert de directie het nu om eigenlijk doodleuk de oorlog te verklaren aan de VNV door de pensioenafspraken op te zeggen. Op alle medewerking op het vlak van de cao, de discussie rondom de positionering van Transavia in de AFKL holding, de kasgeldaffaire, de productiebalansproblematiek, de lobby in Den Haag, de crewsterkte, het geduld rondom aandelen en de RvC-positie wordt gereageerd op deze ondankbare wijze. En dan vergeet ik nog maar even alle moeite die de VNV zich getroost om het Fair Competition-verhaal, www.e4fc.eu , samen met het andere personeel naar voren te brengen, terwijl KLM hier zichtbaar moeite mee heeft of het niet durft. Nee, liever maken ze intern ruzie met de blik naar binnen gekeerd.

De mailings van de Vliegdienst, die zich om onbekende reden voor het karretje van de directie heeft laten spannen, doen voorkomen alsof het een en al redelijkheid betreft, maar wij weten beter. De parallellen met 1995 zijn groot. Het is een brutale aanval op de basis van onze arbeidsvoorwaarden onder het mom van ‘gevaar voor de bedrijfsvoering’. Zou dit dan de kat in het nauw zijn? Het lijkt me sterk. We stellen ons redelijk op en het bedrijfsbelang is juist ook voor de vliegers van belang. Het mag voor KLM alleen niets kosten en dat is in dit geval onacceptabel. De opzegging van het pensioenprotocol, het niet willen onderhandelen over een vervangende structurele oplossing en het niet leveren van de afgesproken zaken schaadt volkomen onnodig het vertrouwen in oprechte bedoelingen van dit management. Als vliegers laten we ons niet gek maken en blijven constructief. We hebben namelijk nog een zeer serieuze poging gewaagd om het management op andere gedachten te brengen.

Het mooie van deze column is dan ook dat je snel ingehaald kunt worden door de realiteit en actualiteit, dus het zou kunnen dat bij verschijning beide problemen al van tafel zijn en het alsnog een rustige nazomer wordt. Laten we hopen op een verstandige draai van de directie, maar vooralsnog wil ik besluiten met de oproep: easy KLM!

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: