RAADSELS ROND MH 17 NA 30 MAANDEN ALLEEN MAAR STEEDS GROTER

Pieter OmzigtPIeter Omzicht ...vasthoudend... foto: CDA
Facebooktwitterlinkedinmail

DEN HAAG – CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft opnieuw vragen gesteld over het groeiende raadsel rond het neerschieten van de MH17.
Hij onderstreept dat dertig naanden na het neerhalen van de MH17 er nog steeds geen rechtbank is aangewezen en nog niemand als verdacht is genoemd.  ,,Dat is opvallend omdat in de eerste week na het neerhalen zowel Rusland als de VS zeiden dat ze precies op de radar gezien hadden wat er gebeurd was”, aldus het vasthoudende kamerlid.


door Arnold Burlage


Die radarbeelden blijven echter nog altijd in nevelen gehuld. Drie maanden geleden overhandigden de Russen de ‘teruggevonden’ radarbeelden. Maar zijn die nu echt en geven die uitsluitsel. Dat zou nu wel duidelijk moeten zijn.
Verder is er een aantal zaken waarop de regering, ondanks herhaalde vragen, nog steeds geen uitsluitsel gegeven heeft:
Bevat de JIT overeenkomst clausules die belemmerend zijn voor de waarheidsvinding?
Waarom worden de interviewverslagen van de ministers (die zelf een protocol vaststelden dat ze geheim zouden blijven en maandenlang vergaten dat protocol naar de Kamer te sturen. Terwijl dit wel beloofd was) niet vrijgegeven? Het gaat om de interviews over hun handelen in de eerst die maanden na het neerhalen.

Mailbox

Is het politie evaluatie naar het eigen handelen in de eerste maanden afgerond of niet? Het is keer op keer vertraagd.
Waarom is de mailbox van de politiek assistent van Opstelten gewist over het jaar 2014? Wie is verantwoordelijk van deze overtreding van de archiefwet?
Wat gaat Nederland doen in de Veiligheidsraad (waar ons land samen met Italië nu twee jaar inzit) om ervoor te zorgen dan de VN veiligheidsraadsresolutie 2166 ook echt wordt uitgevoerd?

In de Kamer wordt de brief over gevonden menselijke resten van een MH17 op donderdag in de procedurevergadering apart besloten. Daarom heb ik hierover geen vragen gesteld.

HIERONDER DE VRAGEN VAN OMZIGT:

Vragen van het lid Omtzigt aan de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken over de MH17

Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef in het Schriftelijk overleg over Artikel 68 van de grondwet: “Als het Kamerlid vasthoudt aan zijn verzoek, kan de bewindspersoon de gevraagde inlichtingen uiteindelijk alleen weigeren met een beroep op het belang van de staat, nadat hij dit aan de orde heeft gesteld in de ministerraad” ?(Antwoorden op de inbreng van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor een nader schriftelijk overleg over de toepassing van artikel 68 van de Grondwet, 13/1/2017)
Herinnert u zich dat u verschillende keren gevraagd bent om de volgende documenten te delen met de Tweede Kamer?⁰a. De interviewverslagen met de sleutelinformanten van het WODC-onderzoek naar het handelen van de regering na het neerhalen van de MH17, uitgevoerd door de universiteit Twente⁰b. De concept-interviewverslagen – van het ditzelfde WODC onderzoek – zoals zij zijn teruggestuurd door de bewindspersonen aan de onderzoekers?⁰c.De JIT overeenkomst MH17 (inclusief wijzingen en verlengingen)
Kunt u aangeven of u voor elk van de gevraagde documenten een toetsing aan artikel 68 van de grondwet uitgevoerd heeft door het aan de orde te stellen in de ministerraad? Zo ja, kunt u dan voor elk van de toetsingen aangeven ⁰I. op welke datum die uitgevoerd is door het kabinet, ⁰II. wat de uitkomt was ,⁰III. welk belang van de staat zich tegen het integraal sturen aan het parlement zich verzette?⁰IV: welk belang van de staat zo groot was dat de documenten niet gedeeltelijk aan het parlement verstrekt konden worden?⁰V: welk belang van de staat zo groot was dat de documenten niet vertrouwelijk aan het parlement gestuurd zijn?

Wilt u, gezien het feit dat er meerdere keren verzocht is om al deze documenten, dit formeel aan de ministerraad voorleggen en op elk van deze punten een toets uitvoeren op basis van artikel 68 van de grondwet en het resultaat daarvan aan de Kamer meedelen?
Indien het JIT zelfs niet gedeeltelijk openbaar gemaakt kan worden, op welke wijze kan de Staten-Generaal zich er dan van vergewissen dan de JIT overeenkomst niet de volgende elementen bevat (waarnaar meerdere keren tevergeefs gevraagd is) , die belemmerend zouden kunnen zijn voor het onderzoek en de waarheidsvinding:⁰- clausules die een deelnemend land de mogelijkheid geven om bepaalde informatie in het onderzoek niet in te brengen⁰- clausules die een deelnemend land de mogelijkheid geven om de openbaarmaking van bepaalde informatie in de rechtszaak te blokkeren⁰- clausules die een deelnemend land de mogelijkheid geven om het gebruik van bepaalde informatie in de rechtszaak te blokkeren

Herinnert u zich dat de onderzoekers van de Universiteit Twente schreven: “De Nationale Politie heeft de onderzoekers geen inzage willen geven in de eigen, interne evaluatie van de crisisbeheersing rond vlucht MH17. De reden die hiervoor werd opgegeven is dat deze evaluatie nog niet was afgerond.” (pag 58 van Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie MH17, december 2015)?
Wie heeft opdracht gegeven voor de evaluatie, wanneer is de evaluatie gestart en welke periode bestrijkt deze evaluatie?

Herinnert u zich dat u 10 maanden, later, in oktober 2016 schreef: “Deze interne evaluatie van de politie van de crisisbeheersing rond vlucht MH17 is op dit moment nog niet gereed.”? (aanhangsel bij de handelingen, 3563, 2015-2016)
Is de interne evaluatie van de politie al gereed? Zo ja, kunt u hem aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, wat is dan de reden van de enorme vertraging en wanneer verwacht u dat die evaluatie gereed zal zijn?

Kunt u zich herinneren dat u aangaf dat de De «restore» van de mailbox van de toenmalig politiek assistent van de minister van V&J over het jaar 2014 niets heeft opgeleverd? (aanhangsel bij de handelingen, 3563, 2015-2016)

Hoe lang moeten volgens de archiefwet de mails in de mailbox van een politiek assistent van de minister van V&J bewaard blijven?
Is de archiefwet overtreden nu blijkt dat mails uit die mailbox (nota bene uit het voor de MH17 cruciale jaar 2014!) gewist zijn?

Wat is de oorzaak van de overtreding van de archiefwet in dit geval?

Wie is verantwoordelijk voor overtreding van de archiefwet in dit geval?
Zijn er andere stukken, mails of andere zaken rond de MH17 die niet (meer) gearchiveerd kunnen worden omdat ze gewist zijn, zoek zijn of verloren zijn gegaan?
Herinnert u zich dat u geen andere voorbeelden (dan de MH17) kon noemen van een vliegtuigongeval in Europa in de afgelopen tien jaar waarbij de onderzoekers radardata wilden hebben, maar ze niet kregen?

Herinnert u zich dat de Russische federatie nota bene tijdens het Tweede Kamerdebat over MH17 de radargegevens van de MH17 overhandigde aan Nederland?
Is ondertussen vastgesteld of het gaat over authentieke, ruwe, primaire radargegevens van de MH17?
Kan de OVV ook de beschikking krijgen over deze radargegevens, aangezien dit nieuwe belangrijke informatie betreft en zij dan mogelijk kan besluiten om het onderzoek te heropenen?

Kunt u op aangeven of de volgende punten uit VN Veiligheidsraadsresolutie 2166 over MH17 zijn uitgevoerd:⁰9. Calls on all States and actors in the region to cooperate fully in relation to the international investigation of the incident, including with respect to immediate and unrestricted access to the crash site as referred to in paragraph 6⁰11. Demands that those responsible for this incident be held to account and that all States cooperate fully with efforts to establish accountability.⁰13. Welcomes the full cooperation of the United Nations offered by the Secretary-General in this investigation, and requests the Secretary-General to identify possible options for United Nations support to the investigation and to report to the Security Council on relevant developments;

Op welke wijze bent u van plan het onderzoek naar de daders van MH17 en de berechting van daders aan de orde te stellen in de VN Veiligheidsraad, nu Italie en Nederland sinds 1/1/2017 samen twee jaar lid zijn van de veiligheidsraad?

Welke vooruitgang is de afgelopen maanden geboekt bij het formuleren van een vervolgingsstrategie?

Kunt u deze vragen een voor een (inclusief de deelvragen) en binnen de reguliere termijn beantwoorden?

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: