LAAT KLM HAAR PERFORM 2020 DOELSTELLINGEN LOS?

vnv logovnv logo
Facebooktwitterlinkedinmail

 

ONDERSCHEPT.. Bestuursbricht Vereniging Ned Verkeerskliegers:

KLM | 08/09/2016

Steven Verhagen

Foto: VNV

Met het gisteren gesloten cao-akkoord voor het grondpersoneel komen ook veel vragen van vliegers binnen wat dit betekent voor de Perform 2020-doelstellingen. In dit bericht nemen wij u mee in wat ons hierover op dit moment bekend is.

Cadeautjes
De quotes in de media van KLM en FNV-woordvoerders sluiten mooi bij elkaar aan. Met het grond cao-akkoord dat gisteren naar buiten kwam wordt in dat domein geld uitgedeeld, in plaats van bezuinigd. Bovendien is een deel ook cosmetisch: het verkopen van eigen onderdelen om deze daarna in te huren en het niet invullen van natuurlijk verloop oogt weliswaar als reductie, maar is niet de besparing zoals Perform 2020 tot doel heeft. KLM handelt hiermee volstrekt in tegenspraak met de beloften en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan haar eigen doelstelling. In slaap gesust door lage olieprijzen is er schijnbaar geen haast meer om een structureel gezonde KLM conform de Perform 2020-doelstellingen na te streven. Het gevolg is dat iedereen cadeautjes wil, maar deze wel met virtuele creditcard worden betaald. Het bestuur heeft hiervoor ook geen enkel begrip en eist van KLM opheldering én een correctie.

Bedrijfsbelang voorop
Iedere medewerker heeft belang bij een structureel gezonde KLM die zal winnen van (oneerlijke)concurrenten. Daarvoor moet iedereen inleveren en investeren om samen het bedrijf competitief te maken. Geld moet eerst worden verdiend voordat de winst kan worden verdeeld. Daarom sloten wij een langlopende cao met daarin historische bezuinigingen: rond de 100 miljoen aan jaarlijkse besparingen en een enorme directe cash-injectie. De VNV wil dat KLM die lijn vasthoudt en zich niet verliest in interne strijd en Franse toestanden.

Gezamenlijk versus ieder voor zich
De acties op de grond, het uitblijven van onderhandelingen van KLM met de cabinevakbonden en een juridische strijd over het cabine- en vliegerpensioen helpen niet bij de benodigde stappen naar een gezonde en rendabele KLM. Deze onrust zorgt ervoor dat de hervormingsdoelstellingen niet volledig worden gehaald. Een cao-deal bij grond met hierin verschillende eenmalige uitkeringen, een verbeterde winstdeling en structurele verhogingen doen daar nog een schep bovenop.

Dit valt niet te verenigen met de eigen doelstellingen van KLM en niet te billijken naar de vliegers. En laten we eerlijk zijn: met de kennis van nu vinden sommige vliegers dat wij er te vroeg bij waren en te snel hebben toegegeven. Maar het effect van de lage olieprijzen is een kortetermijneffect. Opbrengsten zullen de lagere olieprijs volgen of de olieprijs stijgt. In beide gevallen is een structurele aanpassing van het kostenniveau noodzakelijk om de lange termijn veilig te stellen. KLM heeft gewoonweg te lang gewacht met de rest of vorig jaar te snel gehandeld door bij andere partijen niet ook voor een langlopende cao te gaan.

Loslaten gelijke bijdrage gevaarlijk
Afspraken maak je in vertrouwen en moeten nagekomen worden. Nakomen op inhoud en niet opzeggen als het je niet uitkomt. Beide lijkt KLM momenteel te vergeten en dat baart de VNV op meerdere fronten zorgen. De onterechte opzegging van pensioenafspraken en het niet leveren van aandelen en de zetel in de RvC van AF/KLM zijn bekend. Maar de VNV kan ook niet anders dan concluderen dat KLM haar belofte loslaat om alle werknemersdomeinen in gelijke mate bij te laten dragen aan de bezuinigingen. Op basis van deze afspraak hebben wij wel onze cao gesloten. Wanneer KLM dit nu elders laat varen, komt de balans waarop het akkoord gesloten is nog verder in gevaar. Een keuze van de directie die niet zonder consequenties kan zijn.

KLM moet onbalans corrigeren
Deze onbalans dient dan ook gecorrigeerd te worden. Wij wensen onze besparing in lijn te brengen met hetgeen elders wel (/niet) is en wordt geleverd. Hiertoe hebben wij op korte termijn overleg aangevraagd.

Daarnaast is een van de tegenprestaties die KLM zou leveren de verbeterde winstdeling, overeengekomen en vastgesteld op basis van de door KLM gestelde doelstellingen en targets, met daarin een evenredige bijdrage vanuit alle domeinen. Maar KLM heeft bij grond nu een cao-akkoord gesloten dat hieraan niet voldoet en bij cabine wordt niet eens onderhandeld door ook een dispuut over pensioenen. Hierdoor zal de Operating Margin lager zijn dan wanneer KLM deze beloftes wel zou nakomen en dat heeft weer tot direct gevolg een lagere winstdelingsuitkering voor de vliegers. De VNV heeft gesteld dat de winstdeling voor vliegers over 2016 (en volgende jaren) aangepast moet worden voor de hiervoor genoemde elementen.

Trust together
Over het nieuw aangekondigde AF/KLM plan ‘Trust Together’ is de VNV overigens niet door KLM (of Air France) geïnformeerd. Wij kunnen u dus niet meer vertellen dan hetgeen u in de media heeft kunnen lezen. Wanneer wij hierover meer vernemen, dan zullen we dit met u delen.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: