PILOTEN SLIJPEN MESSEN TIJDENS VNV BIJEENKOMST

De vertrouwensbreuk inbeeldDe vertrouwensbreuk in beeld.
Facebooktwitterlinkedinmail

SCHIPHOL – De piloten aangesloten bij de VNV en de KLM komen steeds scherper tegenover elkaar te staan. Tijdens de informatiebijeenkomst klonk woede over het eenzijdig opzeggen van de pensioenafspraken door de luchtvaartmaatschappij. De piloten zijn ziedend over het feit dat de KLM niet met hen aan tafel wil voor overleg.

,,De feiten zijn echter helder: KLM misbruikt deze gelegenheid om nu de pensioenregeling van de piloten de nek om te draaien, terwijl ze daar tijdens de cao-onderhandelingen alle besparingsruimte toe kreeg maar dit niet wilde.”

De vertrouwensbreuk tussen de directie en piloten wordt steeds dieper. In het verslag van de bijeenkomst klinkt een zeker ongeloof door over de opstelling van de directie. De piloten hebben het gevoel dat ze in de steek gelaten worden, en dat beide partijen elkaar niet meer kunnen vertrouwen:

Veranderen, meedoen, winnen’, wil de directie van ons. Dat hebben we voorlopig genoeg gedaan, behalve het winnen dan. Wij willen: redelijkheid, eensgezindheid en betrouwbaarheid van de directie, onvoorwaardelijk.

Het onbestaanbare lijkt nu te gebeuren. De KLM-vliegers maken zich op voor acties. Maar allereerst dient er op 13 september nog een kort geding dat de VNV heeft aangespannen om de KLM aan tafel te dwingen.

Hieronder het integrale verslag van de VNV-bijeenkomst:


Grenzen stellen, afspraken nakomen

Tijdens een goedbezochte informatiebijeenkomst op 18 augustus is nadere toelichting gegeven op het eenzijdig door KLM opzeggen van de pensioenafspraken. De bijeenkomst leverde een aantal waardevolle inzichten op die we in deze Op de hoogte met u delen.

Achtergrond

In de berichtgeving van 29 juli, 3 augustus en 9 augustus treft u de uitgebreide achtergronden over de pensioenproblematiek. Uiteindelijk heeft de VNV op 17 augustus KLM gedagvaard. Reden hiervoor is dat KLM weigert om de gedane opzegging in te trekken en om op de uitnodiging van de VNV in te gaan om voor 1 december 2016 via normaal overleg een structurele oplossing te bereiken ter vervanging van het pensioenakkoord. Zie flits en persbericht.

Wat betekent de opzegging?

De gevolgen van de opzegging zijn verstrekkend en niet te overzien. Zo is waarschijnlijk een andere pensioenuitvoerder noodzakelijk, zijn de huidige pensioenafspraken niet meer waardevast en worden de pensioenafspraken van vliegers overboord gezet. Door deze stap wil KLM de VNV, pensioenfonds, ondernemingsraad en individuele vliegers buitenspel zetten. Een regelrechte en onterechte aanval op bevochten en verworven rechten waar jong en oud door worden getroffen, en er is ook geen zicht op een oplossing. En dat baart ons zorgen, want met de cao-afspraken was ons doel om het mooie bedrijf rust en ruimte te geven voor herstel en groei.

Inlever- en investeringscao 2015-2017

Op 6 juli 2015 bereikten we overeenstemming over een nieuwe cao 2015-2017. Direct kunnen door KLM forse besparingen ingeboekt worden. Als vliegers krijgen we drie jaar lang geen salarisverhoging, leveren een kleine tien procent hogere productiviteit en de pensioenleeftijd wordt verhoogd van 56 naar 58 jaar. Ook leveren we een eenmalige pensioenbijdrage van 200 miljoen euro. Samengevat: een structurele jaarlijkse besparing voor KLM van meer dan 100 miljoen euro. De VNV is iets minder gelukkig: er wordt fors ingeleverd. Maar de VNV heeft wel haar bijdrage geleverd aan de ook in haar ogen noodzakelijke besparingsdoelstellingen van KLM, neergelegd in haar plan Perform 2020. Dit omdat niet alleen de hoogte van de arbeidsvoorwaarden prioriteit heeft, maar juist ook de duurzaamheid van de werkgelegenheid. Ook voor de juniore KLM’ers moet er toekomst en groei zijn. Alhoewel sceptici zorgen hebben bij de Perform 2020-doelstelling en dit zien als het begin van het einde, was er ook vertrouwen in de nieuwe KLM-directie en zouden aandelen en een RvC-positie zorgen voor zeggenschap binnen AF-KL. De VNV kan dus per saldo goed leven met het akkoord, al doet dit pijn.

Levering afspraken blijkt vooral eenzijdig

De uitwerking van het akkoord blijkt echter eenzijdig. De VNV levert conform afspraak, maar ondertussen is het bureaucratische monster traag en log. Zo is er gebrek aan voortgang op alle IT-projecten (Crewbids, vakantieruil-tool etc.), wordt de crewplanning telkenmale voor de lieve vrede opgelost (Herfstakkoord, Noodpakket B777), de IPB-regeling en alles wat KLM niet of minder belangrijk acht verder uitgekleed, en legde KLM ook nog onterecht een claim op extra kruimels rondom de 3/4-vliegerregeling. Enough is enough! Op verzoeken om de positie in de RvC te regelen en de aandelen conform afspraak te leveren, blijft de KLM-directie angstvallig stil.

KLM maakt van de gelegenheid misbruik

Daar komt dan tot slot bij de pensioenproblematiek, die nota bene onderdeel is van het cao-akkoord en waarbij KLM bewust het onterechte beeld oproept dat de vliegers KLM kunnen laten omvallen als ze een keer moeten bijstorten zonder dat er überhaupt een bedrag is vastgesteld. Het besluit tot bijstorting en het bedrag zal pas op 1 december 2016 bekend zijn en kent vele aspecten die meegewogen kunnen worden. KLM doet echter alsof het 1 december is en het meest zwarte en ondenkbare scenario van toepassing is. Daarmee kiest KLM bewust voor zeer negatieve beeldvorming met een glazen bol en roze olifant in plaats van op basis van feiten en spant bovendien de ‘onafhankelijke’ Vliegdienst voor haar karretje om angst en verdeeldheid te zaaien. De feiten zijn echter helder: KLM misbruikt deze gelegenheid om nu de pensioenregeling van de piloten de nek om te draaien, terwijl ze daar tijdens de cao-onderhandelingen alle besparingsruimte toe kreeg maar dit niet wilde. Ook nu bieden wij een structurele oplossing die KLM van haar vermeende probleem afhelpt en een eventueel toekomstig probleem voor de vliegers voorkomt. Echter, onze uitgestoken hand en aangereikte oplossingen worden genegeerd.

Herhaling van historie dreigt

Na het fors inleveren van arbeidsvoorwaarden in 1991, bij het plan ‘Concurrerend Kosten Niveau’, ontstond ook een periode van dispuut. Dit lijkt zich te herhalen, gezien alle voorvallen, en voorspelt weinig goeds voor toekomstige cao-onderhandelingen. De aanwezige leden die zich dit herinneren adviseren het VNV-bestuur om alvast na te denken over het oprichten van een AIT en het opfrissen van het geheugen en kennisoverdracht aan de jonge leden die nog nooit een staking of werkonderbreking hebben meegemaakt. Zoals leden opmerkten: ‘Vergeef, maar vergeet nooit. Dit is een test en ze zijn aan het vissen hoever ze kunnen gaan. We zijn begaan met blauw en moeten een signaal afgeven. Tot hier en niet verder.’  Het VNV-bestuur neemt de vele uitgestoken handen en suggesties in beraad en organiseert voor vrijdag 26 augustus een nieuwe informatiebijeenkomst. Details over deze bijeenkomst volgen later vandaag in een separate flits.

Hoe nu verder?

Vooralsnog is de wens van de VNV om in constructief overleg te komen tot een structurele oplossing voor de pensioenproblematiek. Tijdens het juridische traject, waarvan de zaak dient op 13 september en één tot twee weken daarna de uitspraak volgt, ligt de zaak stil. Tegelijk is op 15 september de deadline aan KLM over de levering van het aandelenpakket. En tussentijds zullen we alle nog niet geleverde zaken uit de cao gaan inventariseren en waar nodig voorzien van een deadline.

Daarmee maken we tijdens de looptijd van de huidige cao tussentijds de balans op en stellen vanaf nu grenzen voor de afspraken die KLM na moet komen. Oog voor het bedrijfsbelang is er immer, maar als vliegerkorps weten wij ook dat verantwoordelijkheid nemen verder gaat dan een enkele directietermijn. De gisteren aanwezige leden van oud tot jong illustreerden dit en willen dat we met elkaar als leden van de VNV laten zien waar we voor staan.

‘Veranderen, meedoen, winnen’, wil de directie van ons. Dat hebben we voorlopig genoeg gedaan, behalve het winnen dan. Wij willen: redelijkheid, eensgezindheid en betrouwbaarheid van de directie, onvoorwaardelijk.

Wordt vervolgd.
Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: