PILOTENVAKBOND INFORMEERT LEDEN: KLM TOP RESPECTEERT ALSNOG CAO

De vertrouwensbreuk inbeeldDe vertrouwensbreuk in beeld.
Facebooktwitterlinkedinmail

BADHOEVEDORP –  De KLM directie respecteert alsnog de cao-afspraken over de pensioenen. De pensioenregeling werd aanvankelijk eenzijdig beëindigd.


door ARNOLD BURLAGE


In een speciaal informatie bulletin naar de leden van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers staat het volgende:

“De confrontatie van KLM met de VNV-vliegers gedurende het afgelopen jaar over de pensioenen lijkt ternauwernood afgewend. De eerste stap naar het herstel van vertrouwen in de cao-afspraken met de directie lijkt daarmee gezet. KLM en de VNV zijn vandaag overeengekomen dat de pensioenafspraken in de cao zullen worden gerespecteerd, de opzeggingen door KLM per direct worden ingetrokken en dat de Uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds opnieuw zal worden ondertekend. Hiermee komt een einde aan maanden van – onnodig – juridisch getouwtrek en wordt verdere escalatie voorkomen door weer terug te gaan naar het respect voor de basis: onze forse inlever-cao uit 2015.

De uitvoering van onze ongewijzigde pensioenregeling blijft door de herbevestigde afspraak bij het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel alles daarmee bij het oude lijkt te blijven is de situatie van ‘afspraak is afspraak’ door handelen en toedoen van de directie wel veranderd naar ‘eerst zien dan geloven’. Dat vertrouwen moet komende periode worden hersteld.

Met de ‘opzegging’ van de pensioenovereenkomst eind juli van dit jaar had KLM bewust voor een confrontatie met de vliegers gekozen. In de ogen van de VNV volstrekt onnodig, want problemen los je samen op in plaats van eenzijdig. De kortgedingrechter ging hier in eerste instantie voor KLM nog in mee door de argumentatie voor de achterdeur-methode als legitiem te kwalificeren. Maar met het willen onderbrengen van de éénzijdig samengestelde uitvoeringsovereenkomst bij een ander pensioenfonds dan afgesproken in onze cao bleek KLM haar hand overspeeld te hebben bij niet alleen de meervoudige rechtbank, die KLM met beide benen op de grond zette.

Ook bijna 2000 vliegers hebben het sterke collectief van de VNV onderstreept door aan de directie en vliegdienst hun onvrede per brief kenbaar te maken. Dit was een zeer sterk signaal dat de directie onacceptabel acteerde en kwam bovenop de belangrijke rol van de Ondernemingsraad om terecht geen instemming te verlenen aan een alternatief scenario toen KLM daar om vroeg. In de ogen van de OR was dit immers een cao zaak tussen VNV en KLM waarop de directie naar de rechter stapte en zowel VNV als OR probeerde buitenspel te zetten. Toen de rechters vervolgens geen vervangende instemming verleenden voor het zogenoemde eenzijdige ‘fall-back-scenario’ van KLM bleef KLM alsnog volharden in haar plan en weigerde in eerste instantie de uitspraak te onderschrijven. De oprichting van een AIT kon niet uitblijven en concrete acties lagen in het verschiet. Maar zoals eerder met onze forse inlever-cao aangetoond gaat het ons vliegers om de toekomst van het bedrijf. Het gevaar zit in de buitenwereld en daar moet onze focus op zijn.

Na twee weken buitenwettelijkheid en oplopende druk vanuit het vliegercollectief heeft KLM in overleg met de VNV besloten de strijdbijl te begraven. Het wederzijdse vertrouwen heeft uiteraard een forse deuk opgelopen. Partijen hebben echter afgesproken stapsgewijs te gaan werken aan herstel van vertrouwen. De eerste stap daartoe is het borgen van alle pensioenafspraken in de cao. De VNV heeft daarop toegezegd het overleg over de de-risking van pensioen vanaf januari te hervatten. Bovenstaande biedt een solide basis voor verdere onderhandelingen over eventuele aanpassing van de pensioen systematiek vanuit wederzijds respect in plaats van dwang.

De eerste stap in het herstel van het vertrouwen is nu gezet. De VNV juicht daarom namens de vliegers deze de-escalerende stap toe. Deze moet een basis moet vormen op weg naar herstel van vertrouwen. Het Actie Informatie Team (AIT) dat is geformeerd en acties aan het voorbereiden was om KLM de cao te laten nakomen, blijft een stok achter de deur totdat de nu gemaakte afspraken zijn afgerond en nagekomen. We willen tenslotte allemaal een gezond bedrijf dat de strijd met de grote boze buitenwereld aan kan, ter behoud van collectieve werkgelegenheid en met respect voor elkaar.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: