ELBERS: SAMEN KUNNEN WE VERANDEREN

Pieter ElbersPieter Elbers Foto: KLM
Facebooktwitterlinkedinmail

In zijn CEO-column toont Pieter Elbers zich ingenomen dat er nu toch een CAO akkoord ligt met het grondpersoneel. Verder is hij trots op de resultaten van de KLM de afgelopen weken. Zijn zachte kant zien we als hij een quote van Ghandi aanhaalt, die hem is toegestuurd door een medewerker:


‘Each and every one of us can make a difference. Together we make change’

8 september 2016

Grond cao

Al eerder had KLM een onderhandelingsresultaat met 4 grondbonden. Inmiddels hebben de leden van twee hiervan (De Unie en VHKP) met dit resultaat ingestemd. Dinsdag hebben ook KLM en FNV een onderhandelingsresultaat bereikt dat positief aan de FNV-leden zal worden voorgelegd.

Morgen wordt dit aangepaste KLM-voorstel, dat geheel voldoet aan de Perform 2020 doelstellingen, besproken met alle vijf de grondbonden. Onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de vakbonden is daarmee overeenstemming bereikt over de grond-cao. Een uitkomst die alle partijen rust en duidelijkheid geeft! Op de NewsApp is alle informatie te vinden over het cao- onderhandelingsresultaat.

Het resultaat laat zien dat het – juist in moeilijke tijden – belangrijk is om in dialoog te blijven met elkaar. Door uiteindelijk allemaal – ondanks soms uiteenlopende belangen – je ogen op het grotere geheel te houden, ontstaat er ruimte voor een oplossing. Het toont vooral dat we de verandering SAMEN moeten doen. Zoals de langst zittende vrouwelijke senator in de Verenigde Staten, Barbara Mikulski zei: “Each and every one of us can make a difference. Together we make change”. Ik ben daarom ook zeer blij met dit resultaat dat ons nu de ruimte biedt om door te gaan met de uitvoering van onze gezamenlijke plannen, op weg naar een gezonde en fitte KLM.

Vervoerscijfers augustus

Vandaag zijn ook de vervoerscijfers over de maand augustus gepubliceerd. De stijging van de productiviteit die we in 2015 hebben gerealiseerd stellen ons in staat om in 2016 bij KLM Passage te groeien in capaciteit, in de maand augustus met 4.3%.

Er was zowel forse groei op Europa (+6,8% ASK) als op het intercontinentale netwerk. Op Europa zien we ook de grootste groei in passagiers van 4.8%. Voor de periode januari tot en met augustus hadden we op Europa een groei van meer dan 1.7 miljoen passagiers voor de KLM Groep (van 17 naar 18.7 miljoen). Deze groei kwam voor circa twee derde van KLM en een derde van Transavia.

Bij Transavia komt de groei van Transavia Duitsland, maar ook door het in rap tempo omzetten van de charters in lijndiensten. De KLM Passage loadfactor (90.7%) daalde de afgelopen maand licht (0.8 procentpunt) ten opzichte van vorig jaar augustus. Year to date nog steeds een lichte stijging van de bezettingsgraad met 1 procentpunt naar 87.4%.

De Cargo markt blijft zeer moeilijk door overcapaciteit en beperkte marktgroei. Loadfactors en yields staan nog steeds onder druk. In de maand augustus werd de capaciteit met 6% gereduceerd, terwijl het vervoer daalde met iets meer dan 10%. Hierdoor daalde de benuttingsgraad in de afgelopen maand verder, met 3.1 procentpunt.

Moving your World

Zelfs in de drukke zomerperiode en het waarmaken van de operatie en onze belofte aan de klant is in toenemende mate aandacht voor persoonlijke service die onze medewerkers graag geven aan onze klanten. Met onze Purpose en het KLM Kompas dat momenteel wordt uitgerold, willen we onze klanten de gewenste ervaring en beleving geven: dat zij zich herkend en erkend voelen, dat het gemakkelijk zaken doen is met ons, dat zij zich bij ons op hun gemak voelen en dat ze zich geraakt voelen door onze service.

Zoals ik al zei tijdens de laatste webcast “Onze mensen zijn ons merk” en daar ligt ook onze kracht. Ons cabinepersoneel speelt hier – als het gezicht waar de klant direct de meeste tijd mee doorbrengt – een heel belangrijke rol in. Op Yammer verschijnen in dit kader regelmatig berichten die gedeeld worden en die maken mij trots. Juist ook door onze investeringen – zoals de inzet van iPads voor crew maar nu ook voor grondpersoneel – kunnen we beter op klantbehoeften inspelen.

Regelmatig ontvang ik ook zelf berichten van klanten die geraakt zijn door de service van onze medewerkers. Eind vorige week ontving ik het bericht van een vader van een passagier die haar Braziliaanse schoonmoeder op haar sterfbed wilde bezoeken en de KLM collega die binnen no-time een ticket regelde en doorgaf aan de crew wat de reden van haar bezoek was. Aan boord werd zij verrast door een heel aardige attentie van onze cabin crew waarmee ze sterkte werd toegewenst.

Dit zijn uitstekende voorbeelden van Moving your World, die overigens niet alleen voor de externe klant maar ook voor de interne klant van betekenis is. Zo is er in het HR Support Center een zogenaamde ‘Wall of Compliments’ gemaakt waarop medewerkers complimenten van interne klanten plakken. Hoe mooi zou het zijn als we die zaken die goed gaan en die ons complimenten van onze klanten opleveren meer gaan delen met elkaar.

Deze inspirerende quote heb ik ontvangen van een medewerker en deel ik graag:

A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. – Mahatma Ghandi
KLM spirit

Positieve zaken zijn er best veel! Natuurlijk zijn we er nog niet. Zoals ik ook tijdens de laatste webcast zei: “We stonden toen we begonnen met dit plan eind 2014 met 5-0 achter. Inmiddels hebben we de achterstand terug gebogen naar 5-2. Dan moet je niet opgeven en stoppen, dan moet je juist doorgaan.” Overige ‘soundbites’ van de webcast zijn te vinden op de NewsApp. Gelukkig bemerk ik die spirit op veel plaatsen in ons bedrijf.

De discussies rondom cao, productiviteit en
pensioenen zullen ook bij cabine en cockpit
(alleen pensioenen) onverminderd belangrijk
blijven. Wij proberen daar op inhoud zo
volledig en transparant mogelijk over te
communiceren. Ik begrijp dat dit soms ook leidt tot onbegrip of frustratie. Ik heb veel respect en waardering voor de inzet en professionaliteit van alle KLM’ers. Ik zou daarom ook graag willen benadrukken dat we dit “respect en waardering” niet moeten vermengen met de soms moeilijke zaken op arbeidsvoorwaardelijk gebied die we met elkaar moeten doen. Ik heb er vertrouwen in dat we ook hier SAMEN zullen uitkomen.

We moeten verder met het aanpassen van ons bedrijf aan de realiteit waarbij verandering de enige constante is. De goede zaken waar veel KLM’ers mee bezig zijn als ook onze resultaten zijn een bewijs dat we op de goede weg zijn en dat we het kunnen. Ze laten ons zien dat de KLM pioniersgeest er nog altijd zit en als we er een beroep op doen, dat deze wordt gestimuleerd.

Graag tot een volgende keer,

PIETER ELBERS

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: